Sporazum koji su katolici i pravoslavci postigli o nekim temeljnim teološkim načelima koja uređuju odnos između primata i sinodalnosti u životu Crkve u prvom tisućljeću, može poslužiti za procjenu – napomenuo je Papa te istaknuo – čak i kritičku, nekih teoloških kategorija i prakse koje su se razvile tijekom drugoga tisućljeća u skladu s tim načelima.

U okviru tradicionalne razmjene izaslanstava povodom blagdana svetih zaštitnika – 29. lipnja u Rimu, na blagdan svetih Petra i Pavla; i 30. studenog u Istanbulu, na blagdan svetoga Andrije – kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana, vodio je izaslanstvo Svete Stolice na proslavi blagdana Ekumenskoga patrijarhata. Tijekom svečane božanske liturgije koju je u patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurja u Fanaru predvodio carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej I., kardinal je patrijarhu predao rukopisnu poruku Svetoga Oca, koja je potom i javno pročitana.

Iako sam daleko od Rima zbog pastoralnoga pohoda Mjanmaru i Bangladešu – napomenuo je Papa – želim izraziti najsrdačnije bratske čestitke Vašoj Svetosti i članovima Svete sinode, kleru, monasima i svim vjernicima okupljenima na božanskoj liturgiji. Kada đakon tijekom božanske liturgije pozove okupljene da mole za one koji putuju zemljom, morem i zrakom, molim vas – napisao je Sveti Otac – da se molite i za mene.

Poslano je izaslanstvo papa Franjo predstavio kao znak – kako je napisao – moje duhovne solidarnosti s vašom molitvom zahvale i hvale za sve što je naš svemogući i milosrdni Bog ostvario kroz svjedočanstvo apostola Andrije. Katolike je i pravoslavne Papa podsjetio da je navještaj Riječi života, koji su započeli apostoli, znak zajedništva s Ocem, preko Sina, u Duhu Svetomu.

Ispovijedajući zajedno dogme prvih sedam ekumenskih sabora, vjerujući u djelotvornost euharistije i drugih sakramenata, i održavajući apostolsko nasljedovanje biskupske službe, katolici i pravoslavci već iskušavaju veliku blizinu jednih s drugima – istaknuo je papa Franjo te dodao – Danas, zahvaljujući Bogu ljubavi, u poslušnosti volji našega Gospodina Isusa Krista, i u vjernosti poučavanju apostolâ, uviđamo koliko je hitno potrebno rasti prema punom i vidljivom zajedništvu.

Papa je potom izrazio radost zbog toga što je tijekom sastanka održanoga uoči blagdana svetoga Andrije, na kojemu je bio nazočan patrijarh Bartolomej, bila spomenuta 50. obljetnica posjeta pape Pavla VI. Fanaru, 25. srpnja 1967., odnosno – kako je napisao Sveti Otac – povijesni trenutak zajedništva među pastirima. Riječi koje je tom prigodom izgovorio patrijarh Atenagora mogu i dalje voditi dijalog među tim dvjema Crkvama – uvjerenje je pape Franje.

Ujedinimo, gdje je to moguće, ono što je podijeljeno, djelovanjem u koje su uključene obje Crkve, dajući veću snagu pitanjima vjere i kanonske stege koja su nam zajednička. Vodimo teološki dijalog prema načelu punoga zajedništva u temeljima vjere, slobode i u teološkoj misli, gdje on treba biti blag i poučan, te nadahnut ocima, i u raznolikosti lokalnih običajâ i navikâ, kao što je Crkva uvijek činila od samoga početka – rekao je tada patrijarh Atenagora.

Zahvaljujući patrijarhu Bartolomeju za velikodušno i srdačno gostoprimstvo pruženo članovima Koordinacijskoga odbora Mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve, papa Franjo je istaknuo da želi ponovno ohrabriti taj teološki dijalog. Sporazum koji su katolici i pravoslavci postigli o nekim temeljnim teološkim načelima koja uređuju odnos između primata i sinodalnosti u životu Crkve u prvom tisućljeću, može poslužiti za procjenu – napomenuo je Papa te istaknuo – čak i kritičku, nekih teoloških kategorija i prakse koje su se razvile tijekom drugoga tisućljeća u skladu s tim načelima.

Taj nam sporazum može pomoći da predvidimo zajednički način shvaćanja obavljanja službe rimskoga biskupa, u kontekstu sinodalnosti i u službi zajedništva Crkve u sadašnjim prilikama. Ta se osjetljiva zadaća ima obavljati u raspoloženju uzajamne otvorenosti i, iznad svega, u poslušnosti zahtjevima koje Duh Sveti upućuje Crkvi – istaknuo je Papa.

Obraćajući se potom – kako je napisao – dragom bratu u Kristu, Papa je napomenuo da je posljednjih mjesecî s velikim zanimanjem pratio sudjelovanje Pravoslavne Crkve na važnim međunarodnim događajima, održanima u cijelom svijetu, o brizi za sve stvoreno, o mirnom suživotu narodâ različitih kulturâ i vjerskih tradicija, te o nazočnosti kršćana na Bliskom istoku. Zauzetost Vaše Svetosti – napomenuo je Papa – izvor je nadahnuća, potpora i ohrabrenje za mene osobno jer, kao što dobro znate, dijelimo te iste brige.

Na kraju je papa Franjo izrazio nadu da će o tim temama katolici i pravoslavci moći promicati zajedničke inicijative na lokalnoj razini, jer – objasnio je – postoje mnogi konteksti u kojima pravoslavci i katolici već mogu zajedno raditi, ne čekajući dan punoga i vidljivog zajedništva.

Radio Vatikan | Bitno.net