„Dragi Justo,

Biskupska komisija za laike Argentinske biskupske konferencije, služeći se slobodom koju imaju svi građani, pokrenula je inicijativu u svrhu organiziranja protesta protiv mogućeg usvajanja zakona o braku između osoba istog spola, istodobno naglašavajući nužnost da djeci bude priznato pravo da imaju oca i majku jer su otac i majka neophodni u rastu i odgoju djeteta. Ovim pismom želim dati podršku navedenoj inicijativi koja je jedan izraz laičke odgovornosti.

Pošto ste mi vi to već rekli, znam da ova inicijativa neće biti čin ni protiv koga, jer mi zaista ne želimo suditi onima koji misle i osjećaju drugačije od nas. Bez ikakve dvojbe, i više nego ikad prije, sada uoči dvjestogodišnjice Argentinske države, sigurni smo da treba izgraditi naciju koja u sebi mora uključivati pluralizam i različitost svih svojih građana, no ipak nedvojbeno držimo da se ne može smatrati jednakim ono što je različito, te da je u društvenom suživotu nužno prihvaćati razlike.

Ne radi se ovdje o pukoj terminologiji koja ne bi imala nikakve veze s privatnim odnosima među ljudima, nego je naprotiv riječ o stvarima koje se tiču same čovjekove antropološke naravi. Sama bit ljudskog bića teži zajednici koju sačinjavaju muškarac i žena i u kojoj oboje idu prema uzajamnom ostvarenju, prema pažnji i skrbi, i prema prirodnom putu koji vodi prokreaciji – rađanju. To braku daje njegovu visoku društvenu važnost i njegov javni karakter. Brak prethodi državi, on je temelj obitelji i društvena stanica koja prethodi bilo kojemu zakonodavstvu, a prethodi čak i samoj Crkvi. Iz svega ovoga proizlazi da bi prihvaćanje zakona o kojemu je riječ [izjednačavanje braka muškarca i žene s istospolnom zajednicom], značilo istinski i krupni antropološki nazadak.

Ne!, brak jednog muškarca i jedne žene nije ista stvar što i zajednica dvije osobe istoga spola. Dobro razlikovati, ne znači diskriminirati, nego upravo suprotno – znači poštivati. Razdvojiti dvije stvarnosti da bi ih se moglo vrednovati na pravi način, ne znači diskriminirati. U doba kada se silno naglašava vrijednost kulturnih i društvenih različitosti, zaista je kontradiktorno minimalizirati neke temeljne ljudske različitosti. Otac i majka nisu jedno te isto. Ne možemo poučavati buduće naraštaje da je pripremati projekt obitelji koji podrazumijeva obvezu stabilne veze između jednog muškarca i jedne žene, potpuno jednako životu s osobom istog spola. Dobro pazimo da nam se ne dogodi da, nastojeći progurati naprijed prava koja odrasli zahtijevaju, ne ostavimo po strani prioritetno pravo djece da računaju na model majke i oca, da imaju tatu i mamu – jer djeca moraju biti ispred svih.

No još jedna stvar: tražim od tebe da se, koliko je do vas, suzdržite od bilo kakve agresivnosti i nasilja, bilo u riječima bilo u srcu, prema bilo kojem bratu. Jer kršćani djeluju kao sluge istine, a ne kao njezini gospodari. Molim Gospodina da vas svojom krotkošću – onom krotkošću koju zahtijeva od sviju nas – prati u vašoj inicijativi. Molim Te da se moliš za mene, a kaži to također i drugima. Neka te blagoslovi Isus i čuva sveta Djevica.

Bratski pozdrav,

Kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, nadbiskup Buenos Airesa“

Priredio: P.N. | Izvor: lanuovabq.it