Najnoviji podaci pokazuju da je papa Franjo (“Pope Francis”) najspominjanije ime među 1,83 milijardi ljudi koji koriste internet samo na engleskom jeziku. U popularnosti njegovo ime pretječe ne samo ljude, nego i organizacije, kompanije, različite projekte i programe. Sljedećih pet najpopularnijih pojmova su “Obamacare”, “NSA”, “ED Snowden” te “IRS”.

Istraživanje je provela kompanija The Global Language Monitor koja prati sadržaje na blogovima, komentare na portalima, društvene mreže, vijesti na internetu i ostale izvore i objavljuje godišnju listu “Riječ godine”, temeljenu na broju korištenja određene riječi, fraze ili imena u online komunikaciji na engleskom jeziku.

Da bi došla na listu, riječ se mora spomenuti najmanje 25.000 puta, pojaviti u različitim medijima i ne biti tipična za određenu državu, zanimanje ili društvenu skupinu. U listu mogu ući imena ljudi, kompanija, društava, grupa, organizacija. Tehnologija kojom se koriste zove se Narrative Tracker i prati 275.000 svjetskih medija na internetu.

Bitno.net