Draga braćo i prijatelji, dobar dan!

Zahvaljujem Božjoj providnosti što je vodila moje korake sve do ovdje, do grada São Sebastião do Rio de Janeiro. Zahvaljujem od srca mons. Oraniju i vama za topli doček, kojim ste izrazili svoju ljubav prema Petrovu nasljedniku. Želio bih da moj prolazak kroz ovaj grad Rio obnovi u svima ljubav prema Kristu i Crkvi, radost što smo ujedinjeni s njim i što pripadamo Crkvi kao i zauzetost za življenje i svjedočenje vjere.

Jedan prelijepi pučki izraz vjere je molitva Anđeo Gospodnji [u Brazilu: Marijin čas]. To je jednostavna molitva koja se moli u tri karakteristična dijela dana koja označavaju ritam naših svakodnevnih aktivnosti: ujutro, u podne i predvečer. To je važna molitva; pozivam sve da je mole sa Zdravo Marijo. Ona nas podsjeća na svijetli događaj koji je preobrazio povijest: utjelovljenje, Sin Božji je postao čovjekom u Isusu iz Nazareta.

Danas Crkva slavi roditelje Djevice Marije, Isusova djeda i baku: svetog Joakima i Anu. U njihovoj je kući došla na svijet Marija, noseći sa sobom onaj čudesni misterij bezgrešnog začeća; u njihovoj je kući odrastala praćena njihovom ljubavlju i njihovom vjerom; u njihovoj kući je naučila slušati Gospodina i slijediti njegovu volju. Sveti Joakim i Ana dio su dugoga lanca kojim se prenosila vjera i ljubav prema Bogu, u toplini obitelji, sve do Marije koja je prihvatila Božjega Sina u svoje krilo i darovala ga svijetu, darovala ga nama. To nam pokazuje dragocjenu vrijednost obitelji kao povlaštenoga mjesta za prenošenje vjere! Gledajući obiteljsko ozračje želim jedno istaknuti; danas se na ovaj blagdan svetih Joakima i Ane u Brazilu i u nekim drugim zemljama slavi dan djedova i baka. Koliko su samo važni u životu obitelji za prenošenje baštine čovjekoljublja i vjere, što je bitno i za svako društvo! I kako je samo važan susret i dijalog među generacijama, osobito unutar obitelji. Dokument iz Aparecide nas na to podsjeća: “Djeca i stariji grade budućnost narodâ. Djeca zato što će nastaviti povijest, a stariji zato što prenose iskustvo i mudrost svog života” (br. 447). Taj odnos, taj dijalog među generacijama je blago koje treba čuvati i jačati! Na ovom Svjetskom danu mladeži mladi žele pozdraviti bake i djedove. Pozdravljaju ih s puno ljubavi. Bake i djedovi. Pozdravimo bake i djedove. Mladi pozdravljaju svoje bake i djedove s puno ljubavi i zahvaljuju im za svjedočenje mudrosti koju nam neprestano pružaju.

I sada, na ovom Trgu, u susjednim ulicama, u kućama u kojima se sada s nama moli, osjetimo se kao velika obitelj i obratimo se Mariji da čuva naše obitelji, učini ih ognjištima vjere i ljubavi, u kojima se osjeća prisutnost njezina Sina Isusa. (ika/bitno.net)