Papa Franjo se danas u Vatikanu susreo sa sudionicima radionice koju je organizirala Papinska akademija društvenih znanosti u suradnji s Organizacijom katoličkih sveučilišta u Latinskoj Americi (ODUCAL). Radionica je započela jučer, te će završiti sutra, 21. listopada, a sudionici raspravljaju o temi „Mijenjanje odnosa među tržištem, državom i civilnim društvom“.

Papa je u svojem govoru pozvao na etiku koja je prijateljski nastrojena prema čovjeku i okolišu, te u kojoj se temeljne vrijednosti ne žrtvuju na oltaru učinkovitosti.

Sveti je Otac promišljao o dva specifična uzroka koja potiču isključivanje i egzistencijalne periferije. Prvi je sustavno povećanje nejednakosti i iskorištavanje planeta, te je objasnio da nejednakost i iskorištavanje nisu usud niti povijesna konstanta. Nisu usud jer ne ovise samo o ponašanju pojedinaca, nego i o gospodarskim pravilima koje društvo usvoji – kazao je Papa te dodao: Ako je prevladavajući cilj dobit, onda demokracija teži tomu da postane plutokracija u kojoj rastu nejednakosti kao i iskorištavanje planeta.

Drugi uzrok isključivanja je rad koji nije dostojan čovjeka. Osim što bi cjelokupni proizvodni proces trebao pružiti radniku pravednu plaću, također bi trebao biti prilagođen potrebama osobe i njezina načina života, istovremeno poštujući stvoreno, naš zajednički dom. To zahtijeva oslobađanje od pritisaka javnih i privatnih lobista koji brane sektorske interese, a također treba nadvladati oblike duhovne lijenosti. Potrebna je politika koja će doista biti u službi čovjeka, općega dobra i poštovanja prirode – objasnio je papa Franjo.

Papa je napomenuo da tržište ne može biti samo učinkovito u stvaranju bogatstva i jamčenju održivog razvoja, nego mora također biti u službi cjelovitog ljudskog razvoja. Ne možemo na oltaru učinkovitosti, tog „zlatnog teleta“ našega vremena – nastavio je Sveti Otac – žrtvovati temeljne vrijednosti kao što su demokracija, pravda, sloboda, obitelj, stvoreno. U biti, trebamo ciljati na „civiliziranje tržišta“ i to u perspektivi etike koja je prijateljski nastrojena prema čovjeku i njegovu okolišu.

Država se ne može zamisliti kao jedini i isključivi nositelj općega dobra, ne dopuštajući pritom tijelima civilnog društva da slobodno izrazi svoj puni potencijal – upozorio je papa Franjo – To bi predstavljalo kršenje načela supsidijarnosti koje u kombinaciji sa solidarnošću predstavlja kamen temeljac socijalnog nauka Crkve. Ovdje je izazov kako uskladiti pojedinačna prava s općim dobrom – zaključio je Papa.

Dodajmo na kraju da je Papinsku akademiju društvenih znanosti 1994. godine osnovao sveti Ivan Pavao II., a cilj joj je promicati istraživanje i napredak društvenih znanosti, prije svega ekonomije, sociologije, prava i političkih znanosti, kako bi Crkvi ponudila elemente koje će potonja koristiti u proučavanju i razvoju svog socijalnog nauka. Akademija također ima zadaću promišljati o primjeni spomenutog nauka u suvremenom društvu.

RV | Bitno.net