Crkva nije neka činovnička organizacija, nego je ona ljubavna priča – istaknuo je papa Franjo na Misi koju je u srijedu, 24. travnja, služio u kapelici Doma Sveta Marta. Na Misi su bili nazočni djelatnici vatikanske banke, a sa Svetim je Ocem suslavio kardinal Javier Lozano Barragán, nekadašnji predsjednik Papinskoga vijeća za dušobrižništvo zdravstva.

Današnja liturgijska čitanja govore o zbivanjima u prvoj kršćanskoj zajednici koja raste i množi svoje učenike. To je dobra stvar – primijetio je Papa – ali može navesti na „pogodbu“ kako bi u tom pothvatu bilo još više članova. Naprotiv, put koji je Isus želio za svoju Crkvu, drugi je: to je put teškoća, put Križa, i progona… To nas potiče na razmišljanje o tomu što je ova Crkva? Ova naša Crkva jer, čini se da nije neki ljudski pothvat.

Crkva je nešto drugo – istaknuo je Sveti Otac. Nisu učenici ti koji čine Crkvu, oni su Isusovi izaslanici. I Krist je Očev izaslanik. Vidi se stoga da Crkva započinje tamo, u srcu Oca koji je imao tu ideju…. – rekao je Papa te odmah dodao – Ne znam je li Otac imao neku ideju; Otac je imao ljubavi. I tako je započeo tu ljubavnu priču, tako dugu u vremenima, a koja još uvijek nije završena. Mi, žene i muškarci u Crkvi, u središtu smo jedne ljubavne priče: svatko je od nas jedna karika u tom ljubavnom lancu. I ako to ne razumijemo, ne razumijemo ništa o tomu što je Crkva – istaknuo je Sveti Otac.

Upozorivši potom na napast da Crkva raste ne prošavši putom ljubavi, papa je Franjo istaknuo da Crkva ne raste uz pomoć ljudske snage. Neki su kršćani pogriješili zbog povijesnih razloga, pogriješili su put, ustanovili vojske, vodili vjerske ratove; ali, to je druga priča, to nije ova priča o ljubavi. I mi učimo na svojim pogrješkama kako ide ljubavna priča. Ali kako raste? – upitao je Papa te istaknuo – Isus je to jednostavno rekao: kao gorušičino zrno, raste poput kvasca u brašnu, bez buke.

Crkva raste odozdo, polako – napomenuo je Papa. A kada se Crkva želi dičiti svojom količinom te ustanovljuje organizacije, urede, i postaje pomalo činovnička, gubi svoju glavnu bit, te bi se mogla pretvoriti u neku nevladinu organizaciju. A Crkva nije nevladina organizacija. Ona je ljubavna priča… – rekao je Sveti Otac, a onda, prisjetivši se da govori pred djelatnicima vatikanske banke, napomenuo da je sve potrebno, pa tako i uredi, ali i oni su potrebni do određene granice, i to kao pomoć u spomenutoj ljubavnoj priči. Ali kada organizacija zauzme prvo mjesto, ljubav ode nisko, a jadna Crkva postaje nevladina organizacija. A to nije put – istaknuo je Sveti Otac.

Crkva je Majka. Tu su, na ovoj Misi, nazočne brojne majke – primijetio je Papa te upitao – Jeste li ikad ikoga čuli da vam kaže: ‘Vi ste organizatorica svojega doma’? Reći ćete: ‘Ne, ja sam mama!“. I Crkva je Majka. A mi smo u ljubavnoj priči koja ide naprijed snagom Duha Svetoga, i svi smo mi, zajedno, obitelj u Crkvi koja je naša Majka – rekao je na kraju Papa te uzdigao svoju molitvu Gospi da nam dade milost duhovne radosti u hodu u toj priči o ljubavi. (rv/bitno.net)