Sveti je Otac u subotu u dvorani Pavao VI. primio u audijenciju oko osam tisuća članova triju talijanskih katoličkih pokreta: Crkveni pokret za kulturno zauzimanje, o osamdesetoj obljetnici ustanovljenja, te Savez kršćanskih udruga za službu međunarodnog dobrovoljstva, i Katolički radnički pokret koji obilježavaju četrdesetu obljetnicu ustanovljenja.

Papa

Govoreći o obljetnicama rekao je da su one prigode za kritički osvrt na protekli rad i na prepoznavanje znakova vremena. Kultura, dragovoljstvo i rad nerazdvojive su poveznice svakodnevice katoličkog laikata, koji nastoji u javnom i privatnom okviru društva odjelotvoriti pripadništvo Kristu i Crkvi. Kulturu, dragovoljstvo i rad povezuje zajednički nazivnik, a to je sebedarje – istaknuo je Papa dodajući: Kulturno zauzimanje, naročito školsko i sveučilišno, u formaciji budućih naraštaja, ne ograničava se na prenošenje teoretskog i tehnološkog znanja, nego uključuje i sebedarje. Dragovoljstvo ne podrazumijeva samo darovano nego i darivanje samog sebe potrebitima. Rad nije samo sredstvo za osobni probitak, nego i očitovanje profesionalnih sposobnosti u svrhu općega dobra – objasnio je Benedikt XVI.

Vaš rad ima resiti posebno obilježje, vaše se djelovanje ima nadahnjivati na ljubavi, to znači da stvarnost valja promatrati Kristovim očima i drugome dati više od potrebnoga, očitovati mu potrebnu ljubav koja dolazi od Boga, iz susreta s Njim, jer nas je On prvi ljubio – kazao je Papa te naveo Isusove riječi iz Djela apostolskih: ‘Blaženije je davati nego primati’.

Logiku dara, koja je često zapostavljena, vi vrjednujete i svjedočite, darivati vlastito vrijeme, spretnosti i sposobnosti, vlastito obrazovanje i stručnost, jednom riječju, besplatno se skrbite o drugima ne očekujući nagradu u ovome svijetu. Zahvaljujem vam na tome velikom svjedočanstvu. Ne čini se tako smo dobro drugome nego se prema Kristovoj logici otkriva duboka sreća, On je samoga sebe darovao – ustvrdio je Benedikt XVI.

Besplatnu se ljubav najprije kuša u obitelji – nastavio je Papa. Ako je nema u obitelji, onda obitelj zapada u krizu. To što se živi u obitelji, bezrezervno darivanje radi dobra dugoga, temeljni je čimbenik kršćanskog odnosa prema kulturi, dobrovoljstvu i radu – rekao je Papa podsjećajući da je u enciklici Ljubav u istini obiteljsku logiku besplatnosti i dara želio podići na univerzalnu dimenziju; jer sama pravednost zapravo nije dostatna, potrebna je besplatnost i solidarnost – istaknuo je Papa.

Besplatnost se ne kupuje na tržištu, niti se može propisati zakonom, a ipak ni gospodarstvo ni politika ne mogu bez besplatnosti, bez osoba sposobnih za uzajamno darivanje – objasnio je Benedikt XVI. te potaknuo nazočne da nastave na putu evanđelja, vjerni socijalnom nauku Crkve i Pastira.

Crkveni pokret za kulturno zauzimanje pozvan je da obnovljenim služenjem u svijet kulture unese i širi kršćanski humanizam. Ufajući se u Božju ljubav neka Savez kršćanskih dobrovoljaca nastavi borbu protiv svake vrste siromaštva, a da kršćanski radnički pokret zna unositi svjetlo i kršćansku nadu u svijet rada radi ostvarenja veće društvene pravde te da svoj pogled upravi svijetu mladih da usklade stvarnost s idealnošću – poželio je na kraju papa Benedikt XVI. (rv/bitno.net)