Što je utjeha za nekog kršćanina? Tim je upitom Sveti Otac počeo propovijed primjećujući da sveti Pavao, na početku Druge poslanice Korinćanima, često rabi riječ utjeha. Apostol govori „kršćanima mladim u vjeri“, osobama koje su tek krenule Isusovim putom. Apostol ustraje u govoru o utjesi, premda nisu svi bili progonjeni. Bile su normalne osobe, obraćenici. To je velika promjena u životu i stoga je potrebna posebna Božja snaga, a ta snaga je utjeha. Utjeha je Božja prisutnost u našem srcu. Ali da bi Bog bio u našem srcu, potrebno je otvoriti vrata, potrebno je naše obraćenje – ustvrdio je Papa.

Spasenje je ovo: živjeti u utjesi Duha Svetoga, a ne u utjesi svjetovnoga duha, jer ta utjeha nije spasenje nego je grijeh. Spasenje je ići naprijed i otvoriti srce da dođe utjeha Duha Svetoga, ona je spas. A zar se ne bi moglo malo pomiješati, biti malo na jednoj i drugoj strani? Udrobiti, rekli bismo, ne? Malo Duha Svetoga i malo onog svjetovnoga… Ne! Ili jedno ili drugo – objasnio je Papa.
Gospodin to jasno veli: Ne može se služiti dvojicu gospodara: Ili se služi Bogu, ili svjetovnom duhu. Ne može se pomiješati. Stoga, ako smo otvoreni Gospodinovu Duhu možemo shvatiti nove zapovijedi koje nam daje Gospodin: blaženstva, o kojima govori današnje evanđelje. Blaženstva se mogu shvatiti jedino ako netko ima otvoreno srce, shvaćaju se po utjesi Duha Svetoga, a ne mogu se shvatiti samo ljudskim razumom – objasnio je Papa.

To su nove zapovijedi. Ali ako nemamo srce otvoreno Duhu Svetomu, onda će izgledati gluposti. Gle, biti siromašan, blag, milosrdan ne izgleda nešto što vodi do uspjeha. Ako nemamo otvoreno srce i ako nismo iskusili utjehu Duha Svetoga, u čemu je spasenje, onda se ne mogu shvatiti nove zapovijedi. One su za spašene koji su svoje srce otvorili spasenju. To je zakon slobodnih, sa slobodom Duha Svetoga – istaknuo je papa Franjo.
Netko može upriličiti život, ustrojiti ga sukladno s listom zakona ili procedura, s ljudskim zakonima. Ali to nas u konačnici ne vodi spasenju, jedino nas otvoreno srce vodi spasenju.

[facebook]Želiš li biti na izvoru bitnih informacija, klikni Like![/facebook]

Papa je podsjetio na spremnost mnogih da prouče novi nauk i potom na prijepor s Isusom. A to se zbivalo jer je im srce bilo zarobljeno njihovim stvarima, koje je Bog htio promijeniti – kazao je Papa pitajući:
Zašto je srce nekih osoba zatvoreno spasenju? Zato jer se bojimo spasenja – odgovorio je Papa. Potrebno nam je spasenje, ali se bojimo jer kada Gospodin dođe da nas spasi onda moramo dati sve. Tada zapovijeda On. A mi se toga bojimo, jer želimo zapovijedati. Da bismo shvatili nove zapovijedi, potrebna nam je sloboda koja se rađa iz Duha Svetoga, koji spašava, tješi i daje život – ustvrdio je Sveti Otac.

Od Gospodina danas možemo prositi milost da ga slijedimo, ali u slobodi koju nam daje Duh. Jer ako ga želimo slijediti samo sa svojom ljudskom slobodom, na kraju ćemo postati licemjeri poput farizeja i saduceja, koji su se svađali s Isusom. Ovo je licemjerje: Ne dopustiti Duhu Svetom da svojim spasenjem promijeni naše srce. Sloboda je Duha, koju nam daje Duh, također neka vrsta robovanja, ali robovanja Gospodinu koji nas oslobađa, a to je druga vrsta slobode. Naprotiv, naša je sloboda, samo naša, robovanje svjetovnom duhu. Molimo za milost da svoje srce otvorimo utjesi Duha Svetoga, jer ta nam utjeha, koja je spasenje, osvjetljava ove nove zapovijedi. Amen – zaključio je papa Franjo.

(rv/bitno.net)