Na jučerašnjoj općoj audijenciji u dvorani Pavao VI. u Vatikanu govoreći o molitvi u knjizi Otkrivenja Sveti je Otac nastavio niz kateheza o svetopisamskoj molitvi.

Danas želim govoriti o molitvi u knjizi Otkrivenja, posljednjoj knjizi Novoga zavjeta. Riječ je o teškoj knjizi koja je bremenita velikim bogatstvom. Ona nas povezuje sa živom i žarkom molitvom kršćanske zajednice, okupljene na Dan Gospodnji – istaknuo je Papa.

Rekavši da su protagonisti molitve čitač i zajednica, njima je i upućen blagoslovni pozdrav: „Blago čitaču i slušateljima riječi ovog proroštva“. Postojan dijalog između čitača poruke i zajednice biva skladna mnogooblična molitva sve do svršetka. Slušajući čitača, slušajući i motreći zajednicu kako odgovara, njihova molitva i nas nuka na molitvu – primijetio je Benedikt XVI.

Prvi je dio knjige Otkrivenja – nastavio je Sveti Otac – prema držanju zajednice satkan od tri razdoblja. U prvom je prikazan dijalog između čitača i zajednice, kojoj čitač upućuje blagoslovni pozdrav: milost vam i mir, ističući izvor toga pozdrava. Pozdrav proizlazi iz Presvetoga Trojstva: Oca, Duha Svetoga i Isusa Krista. Kad zajednica čuje imenovanje Isusa Krista uzdiže mu zahvalnu molitvu: Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga, svoga Oca – njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. Zajednica se dakle osjeća oslobođena od grijeha i proglašava se kraljevstvom Isusa Krista, posvema njemu pripada – ustvrdio je Papa dodajući: Već ovi prvi reci Otkrivenja obiluju bogatstvom pokaznica za nas, vele nam da je molitva prije svega slušanje riječi Božje. U moru riječi, nismo vični slušanju, ne znamo ostvariti tišinu da budemo pozorni na to što nam Bog želi reći. Ti reci nas osim toga poučavaju da naša molitva, koja je ponajviše prosidbena, ima prije svega biti zahvala Bogu za njegovu ljubav, za dar Isusa Krista, koji nam daje snagu, nadu i spasenje – kazao je Sveti Otac.

Nastavljajući govor Sveti je Otac rekao da čitač potiče zajednicu da svojim životom svjedoči Kristovu prisutnost: Evo dolazi u pratnji oblaka! I vidjet će ga svako oko, i oni koji su ga proboli. Zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji. Kao što je u oblaku uzišao na nebo, a oblak je simbol Božje transcendencije, tako će se i vratiti na zemlju, a tako će svi narodi upraviti pogled u onoga koga su proboli, kajući se za svoje grijehe. Zajednica razmišlja o toj poruci i veli: Da! Amen. I tako potvrđuje prihvat svega što joj je naviješteno te moli da se to ostvari. Moli dakle da može živjeti kao pravi Kristovi učenici – objasnio je Papa navodeći Božji odgovor: Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog, koji jest, koji bijaše i koji će doći, Svemogući. Bog dakle prihvaća molitvu zajednice. On je bio, jest, i bit će nazočan i svojom ljubavlju učinkovit u ljudskim zbiljama: u sadašnjosti, budućnosti kao i u prošlosti, sve do postizanja konačnog cilja. Ovdje nalazimo i drugi važan čimbenik. Ustrajna molitva budi u nama osjećaj prisutnosti Gospodinove u našem životu i povijesti, ta nas prisutnost podupire, vodi i daje nam veliku nadu u tami ljudskih zbivanja, osim toga, svaka molitva, pa i ona u mukloj samoći, nije osamljivanje niti je sterilna, nego je životni sok za hranidbu dosljednog i zauzetog kršćanskog življenja – ustvrdio je Benedikt XVI.

Drugo razdoblje zajednice u molitvi – nastavio je Papa – još više produbljuje odnos s Isusom Kristom: Gospodin se pokazuje, govori, djeluje, a zajednica mu je još bliža, sluša, reagira i prihvaća. Ovdje sveti Ivan opisuje osobno iskustvo susreta s Kristom na otoku Patmosu, na Dan Gospodnji kad se slavi Kristovo uskrsnuće. Sveti je Ivan obuzet Duhom Svetim, koji ga prožima, obnavlja i umnaža njegovu sposobnost da prihvati Krista koji ga poziva da piše. Molitva se zajednice koja sluša poruku postupno pretvara u kontemplaciju, zajednica meditira o tome što čitač izgovara i sve to usvaja – kazao je Sveti Otac.

Tada sveti Ivan čuje glas poput trube, koji mu nalaže da pošalje poruku sedmerim crkvama i njihovim pastirima u Maloj Aziji. Izričaj ‘glas poput trube’ podsjeća na Božje ukazanje Mojsiju na Sinaju, Bog govori s neba, a ovdje je glas Krista uskrsloga, koji iz Očeve slave govori molećoj zajednici. Okrećući se da vidi glas, Ivan zamjećuje sedam zlatnih svijećnjaka, a među svijećnjacima nekoga slična Sinu Čovječjem, obučena u dugu haljinu i opasana zlatnim pojasom po prsima. Zlatni svijećnjaci s upaljenim svijećama označavaju moleću Crkvu. Uskrsli Isus, „Sin Čovječji“ usred je Crkve, odjeven odijelom sarozavjetnoga svećenika, vrši ulogu posrednika kod Oca – objasnio je Papa dodajući da se sveti Ivan poslužio i drugim starozavjetnim izrazima da istakne Isusovo božanstvo i njegovo zauzimanje za svoju Crkvu.

U trećem razdoblju prvog dijela Otkrivenja čitač prenosi zajednici osobnu Isusovu poruku crkvama u Maloj Aziji, a ona se odnosi na Crkvu svih vremena. Isusova riječ, ako se prihvaća vjerom, biva odmah učinkovita: Prihvaćajući Božju riječ, moleća se Crkva preobražava. Zajednica sluša poruku a u njoj se rađa poticaj na kajanje, obraćenje, ustrajnost, rast u ljubavi i kročenje pravim putom – ustvrdio je Papa.

Dragi prijatelji, Otkrivenje nam predstavlja moleću zajednicu, jer upravo u molitvi sve više osjećamo da je Krist s nama. Što više i ustrajnije molimo, više se s Kristom suobličavamo i On zaista sve više ulazi u naš život i vodi ga, dajući mu radost i mir. Što više upoznajemo, ljubimo i slijedimo Isusa, tim više osjećamo potrebu da u molitvi budemo s Njim, i stječemo vedrinu, nadu i snagu u svojem životu – zaključio je Benedikt XVI, a potom je hodočasnike pozdravio na raznim jezicima. Hrvate je pak pozdravio riječima: “Srdačno pozdravljam hodočasnike hrvatskoga jezika, posebno učenike Nadbiskupske klasične gimnazije u Splitu. Potičem vas da žarko molite za dar nade i snage u svojem životu. Hvaljen Isus i Marija.” (rv/bitno.net)