Poruka Svetoga Oca upućena sudionicima Međunarodnoga foruma Katoličke akcije koji se od 22. do 25. kolovoza održava u Rumunjskoj.

Papa

Crkvi su potrebni zreli laici koji su stvarno „suodgovorni“ u njezinu općem poslanju, a ne smatrani jednostavnim „suradnicima“ klera – istaknuo je papa Benedikt XVI. u poruci upućenoj sudionicima Međunarodnoga foruma Katoličke akcije koji se održava u rumunjskom mjestu Iaşi. Neka u ovo naše vrijeme vaša udruga bude radionica globalizacije ljubavi – poručio im je među ostalim Sveti Otac.

Važno je produbiti i živjeti duh dubokoga zajedništva u Crkvi, koje je obilježje samoga početka kršćanske zajednice, kako nam svjedoče Djela apostolska: „mnoštvo onih koji su postali vjernici imalo je samo jedno srce i jednu dušu“ – istaknuo je Papa te na taj primjer jedinstva uputio brojne članove Katoličke akcije – pristigle iz 35 zemalja s 4 kontinenta – koji su od 22. do 25. kolovoza okupljeni na šestoj općoj skupštini njihova Međunarodnoga foruma.

Laici su u Crkvi pozvani živjeti kao protagonisti crkvenoga poslanja – istaknuo je Papa – te su tako, zajedno sa svećenicima, „suodgovorni“ za njega a ne svedeni na jednostavne suradnike klera. Riječ je, dakle, o mnogo višem i zahtjevnijem dostojanstvu koje je Papa ocrtao i snažno istaknuo.

Osjetite djelovanje za poslanje Crkve svojom obvezom: molitvom, učenjem, aktivnim sudjelovanjem u crkvenom životu, s pozornim i pozitivnim pogledom na svijet, i to u stalnom traženju znakova vremena. Ne posustajte u stalnomu poboljšavanju, ozbiljnim i svakodnevnim odgojnim zauzimanjem, svojega posebnog poziva vjernika laika, pozvanih biti hrabri i vjerodostojni svjedoci na svim područjima društva – potaknuo je Sveti Otac.

Laici svojim iskustvom mogu pomoći pastirima da jasnije i shodnije prosuđuju i u onomu što se odnosi na duh, kao i u stvarima svijeta – primijetio je Sveti Otac. Ali, upravo zbog toga što su pozvani biti svjedoci evanđelja na prvoj crti, laici su odgovorni naviještati ga izražavanjem i načinima koji su razumljivi u našem dobu, obilježenomu društvenim i kulturnim brzim promjenama – istaknuo je Papa. Osvrnuvši se potom posebno na specifično djelovanje Katoličke akcije, Sveti je Otac podsjetio da je njezino glavno obilježje poprimiti apostolsku svrhu Crkve u njezinoj cijelosti, i to u skladu između opće i lokalne Crkve.

Preuzmite i sudjelujte u pastoralnim odlukama biskupijâ i župâ, potičući prigode za susret i iskrenu suradnju s drugim sastavnicama crkvene zajednice, uspostavljajući odnose poštovanja i zajedništva sa svećenicima, a sve u svrhu žive, ministerijalne i misionarske zajednice. Njegujte istinske osobne veze sa svima, počevši od obitelji, i ponudite svoju raspoloživost za sudjelovanje na svim razinama društvenoga, kulturnoga i političkoga života, imajući uvijek za cilj opće dobro – potaknuo je Sveti Otac.

U ovom razdoblju povijesti, i u skladu s poviješću vaše udruge, obnovite obvezu hoda na putu prema svetosti – napomenuo je Papa. A u svjetlu Socijalnoga nauka Crkve radite kako biste bili sve više radionica za globalizaciju solidarnosti i ljubavi, kako biste zajedno s cijelom Crkvom bili sve više suodgovorni u pružanju čovječanstvu budućnosti nade, imajući pritom hrabrosti i za zahtjevne prijedloge – istaknuo je na kraju Sveti Otac. (rv/bitno.net)