10426715_817334971663855_5809664651652961624_n

Duhovni je ekumenizam duša ekumenskoga pokreta. Nema jedinstva bez obraćenja, bez molitve, bez svetosti života – rekao je papa Franjo primivši u audijenciju, 24. siječnja, sudionike Ekumenskoga kolokvija redovnikâ i redovnicâ iz različitih Crkvi i crkvenih zajednica, koji se na poticaj Zbora za ustanove posvećenoga i društva apostolskoga života, održava u Rimu, a završava u nedjelju, 25. siječnja.

Podsjetivši da su brojni poticatelji ekumenizma bili posvećeni muškarci i žene, papa je Franjo kazao da posvećeni život ima poseban poziv u promicanju jedinstva kršćana. I posebno je znakovito – dodao je – da se taj ekumenski kolokvij održava tijekom Molitvenoga tjedna za jedinstvo kršćana.

Redovničkom životu pripada traženje jedinstva s Bogom, i jedinstva unutar bratske zajednice, te se tako na primjeran način ostvaruje Gospodinova molitva da svi budu samo jedno. To jedinstvo nije plod naših napora, – primijetio je Sveti Otac – jedinstvo je dar Duha Svetoga, i može se ispuniti samo u zajedničkom hodu, u prolasku putom bratstva u ljubavi, služenju, i uzajamnom prihvatu.

Istaknuvši potom da nema jedinstva bez obraćenja, Papa je napomenuo da nas redovnički život podsjeća da je u središtu svakoga traženja jedinstva, te tako u središtu svakoga ekumenskog nastojanja, prije svega obraćenje srca, koje zahtijeva traženje i davanje oprosta.

Izazov je u traženju jedinstva – prema Papinim riječima – dvostruk; i unutar redovničkih zajednica, i među kršćanima različitih tradicija, a obuhvaća obraćenje samog našeg pogleda. Imamo nastojati gledati jedni druge u Bogu, i znati postaviti se i sa stajališta drugoga.

Nema jedinstva bez molitve – istaknuo je potom papa Franjo te dodao da je redovnički život škola molitve. Ekumensko zauzimanje, na prvom mjestu odgovara na molitvu samoga Gospodina Isusa, i temelji se uglavnom na molitvi. Spomenuvši jednoga od velikih promicatelja ekumenizma, patra Paula Couturiera, Sveti je Otac rekao da je sve koji mole za jedinstvo, kao i općenito ekumenski pokret, on uspoređivao s ‘nevidljivim samostanom’ koji okuplja kršćane iz različitih Crkvi, i različitih zemalja i kontinenata. Papa je stoga potaknuo nazočne da mole za jedinstvo kršćana, napominjući da su upravo oni prvi animatori tog ‘nevidljivog samostana’.

I na kraju, nema jedinstva bez svetosti života – istaknuo je papa Franjo te objasnio da nam redovnički život pomaže postati svjesni poziva upućenoga svim krštenicima; poziva na svetost života, koja je jedini istinski put prema jedinstvu.

Radio Vatican