Prefekt kongregacije za nauk vjere nadbiskup Gerhard Ludwig Müller dao je prošli tjedan interview za talijanski Coriere della Sera i u njemu upozorio na pogrešna tumačenja unutar same Crkve nedavne papine pobudnice “Evangelii gaudium”.

“Neki interpretiraju pobudnicu kao da ona zagovara autonomiju lokalnih crkvi i tendenciju njihova odijeljivanja od Rima. To nije moguće. Partikularizam, baš kao i centralizam jest hereza, prvi korak prema autokefalnosti”, pojasnio je nadbiskup i dodao:

“Ne postoji nešto što se zove narodna crkva. Predsjednici biskupskih konfererencija nisu nekakve vice-pape. Konferencije postoje zato da služe biskupima i ne mogu one biti nekim psrednikom između biskupa i papa”.

Nadbiskup je ponovio kako je papinstvo i biskupsku strukturu ustanovio Isus Krist i kako su oni temeljeni na Božanskom pravu, dok su biskupske konferencije temeljene na crkvenom pravu, koje je dakle ljudskom tvorevinom. Čelnici biskupskih konferencija samo su koordinatori, ništa drugo, rekao je prefekt najvažnijeg vatikanskog dikasterija i dodao kako svaki biskup “ima svoj izravan odnos s Papom”.

Bitno.net