Papa je upozorio kako se valja čuvati od ideologija i ‘intelektualizama’ koji „skidaju meso s Crkve“, ističući da je Utjelovljenje mjerilo kršćanske ljubavi.

Papa je u propovijedi govorio o naravi kršćanske ljubavi, polazeći od ulomka iz Druge poslanice svetoga Ivana apostola. Podsjetio je na Gospodinovu zapovijed da „hodimo u ljubavi“. O kakvoj je ljubavi riječ?, upitao je. Riječ ljubav danas se rabi za mnoge stvari. Govori se o ljubavi u nekom romanu ili nekoj sapunici, o teoretskoj ljubavi – primijetio je Sveti Otac.

Koje je dakle „mjerilo kršćanske ljubavi?“ – priupitao je, naglašavajući da je utjelovljenje Riječi mjerilo kršćanske ljubavi. Tko to niječe, tko to ne priznaje, Antikrist je – opomenuo je papa Franjo. Ako ljubav ne priznaje da je Isus došao u tijelu, onda nije ljubav koju nam zapovijeda Bog. To je onda svjetovna, filozofska, apstraktna, nepotpuna ljubav, ona je ‘soft ljubav’ Zar ne? – rekao je Sveti Otac dodajući:

Utjelovljenje Riječi je mjerilo kršćanske ljubavi. Tko veli da je kršćanska ljubav nešto drugo, tko ne priznaje da je Riječ došla u tijelu, taj je Antikrist. Ovo je dakle naša istina: Bog je poslao svojega Sina, on se utjelovio i živio s nama. Treba ljubiti onako kako nas je Isus ljubio; kako nas je On učio; ljubiti po njegovu uzoru, ljubiti hodeći njegovim putom. Njegov je pak put davanje života – kazao je Papa dodajući:

Jedini način da se ljubi kao što je Isus ljubio jest neprestano izlaženje iz vlastitoga egoizma i služenje drugima; kršćanska je ljubav stvarna, jer je stvarna Božja nazočnost u Isusu Kristu – objasnio je Papa.

Papa veli da se treba čuvati onih koji se „udaljavaju od nauka tijela“, od Utjelovljenja, jer „ne ostaju u Kristovu nauku, ne posjeduju Boga“. To je udaljavanje od otajstva utjelovljene Riječi, od otajstva Crkve. Crkva je pak okupljena oko Kristove prisutnosti, ona ide dalje. Udaljavanje je jaka riječ, zar ne? Odatle polaze sve ideologije: ideologija o ljubavi, ideologija o Crkvi, ideologije koje s Crkve skidaju tijelo Kristovo. Te ideologije razgolićuju Crkvu. Da, katolik sam, kršćanin sam, cijeli svijet ljubim sveopćom ljubavlju. Vrlo je prozračna takva ljubav. Ljubav je uvijek unutra, stvarna je i ne udaljuje se od utjelovljenja Riječi – kazao je Papa.

Papa upozorava da ideološki ljubi onaj tko želi ljubiti ali ne onako kako Krist ljubi svoju zaručnicu, Crkvu, s vlastitim tijelom i dajući svoj život. Tako se stvaraju teorije, ideologije, također i vjerske ponude koje razgolićuju Krista, s Crkve otkidaju tijelo, udaljuju se i uništavaju zajednicu, uništavaju Crkvu – rekao je Papa.

Papa ponovo upozorava da ćemo „ako započinjemo teoretizirati o ljubavi“ završiti u „preobražavanju“ onoga što je Bog „htio s utjelovljenjem Riječi, dospjet ćemo do Boga bez Krista, do Krista bez Crkve i do Crkve bez naroda“. Molimo Boga da nas naš hod u ljubavi nikada ne pretvori u apstraktnu ljubav. Da naša ljubav bude stvarna, s djelima milosrđa, da dotiče tijelo Kristovo, Krista utjelovljenoga. Upravo je stoga đakon Lovro rekao da su ‘Siromasi blago Crkve!’ Zašto? Jer su trpeće tijelo Kristovo. Molimo za milost da se ne udaljavamo, da ne ulazimo u proces, koji brojne ljude zavodi da intelektualiziraju, da ideologiziraju ljubav, otkidajući crkveno tijelo, razgolićujući kršćansku ljubav. Da ne završimo u žalosnoj priredbi o Bogu bez Krista, Krista bez Crkve i Crkve bez naroda – potaknuo je papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net