Na osmoj generalnoj kongregaciji kardinali su odlučili da će konklave početi u utorak, 12. ožujka 2013, donosi Radio Vatikan.

Misa “pro eligendo Romano Pontifice”  će biti služena u jutarnjim satima u bazilici Sv. Petra, dok će u popodnevnim satima kardinali ući u konklave.

Z.Ć.