Bertone

Monetarno, financijsko i gospodarsko jedinstvo zacijelo je vrlo važno, ali samo nije dostatno. Potrebno je dublje jedinstvo koje se temelji na središnjem položaju osobe, sa svim njezinim neotuđivim pravima i dužnostima, i njezinom nadnaravnom dimenzijom – rekao je Papin državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, koji je u subotu, 21. travnja, na Sveučilištu u talijanskom gradu Catanzaru održao predavanje naslovljeno „Kakva je budućnost za Europu na Mediteranu“. Tom mu je prigodom dodijeljen počasni doktorat iz prava.

I crkvena i politička zajednica u službi su čovjeka nove Europe. Stoga kršćani trebaju biti prvi u davanju svojega prinosa za opće dobro. Kardinal je Bertone govorio o budućnosti Europe koju obuhvaća Mediteran, more koje suprotne obale povezuje razmjenom robe, ali i ideja i etičkih, političkih, kulturnih i religioznih tradicija, te se upitao: može li to raskrižje civilizacija i danas biti pokretač u službi mira među narodima?

Čini se jasnim – dodao je kardinal – da suvremenu Europu zajedno može održati samo zajednički osjećaj u kojemu je priznat središnji položaj osobe, i etika koja nije odvojena od politike i gospodarstva. Europa je domovina ljudskih prava; pa ipak, ako se ona uvijek oslanjaju samo na sebe, mogla bi izgubiti svoju svrhu postojanja. Naprotiv, kulturna nas baština Europe podsjeća da su na temelju uvjerenja o postojanju Boga Stvoritelja razvijene ideje o ljudskim pravima, o jednakosti svih ljudi, te pojam nepovredivosti ljudskoga dostojanstva.

Stoga se svim naraštajima treba ponuditi taj etički temelj, pred novim izazovima sadašnjega vremena kao što su, primjerice, selilaštvo i globalizacija – napomenuo je kardinal te se osvrnuo i na politiku. Dobra politika treba uvijek istinu staviti ispred koristi, i tako sve staviti u službu osobe i temeljne stanice društva, a to je obitelj, te treba također promicati solidarnost. I gospodarstvu je za njegovo ispravno djelovanje potrebna etika. Ono treba vrjednovati radnika i ne odgovarati na pojedinačne posebne interese – napomenuo je kardinal.

Suradnja pak među vjerskim i političkim ustanovama, te dijalog između laičkih i vjerskih organizacija, mogu pomoći u uspješnom suočavanju sa sadašnjim izazovima, od gospodarske krize, do problema okoliša i selilaštva – istaknuo je na kraju Papin državni tajnik. (rv/bitno.net)