Kad je Crkva ponizna i siromašna, onda je i vjerna Kristu; u suprotnom je u napasti da blista „vlastitim svjetlom“, umjesto da svijetu prenese Božje svjetlo – istaknuo je papa Franjo na svetoj misi u Domu sv. Marte. Polazeći od jučerašnjeg evanđeoskog odlomka o siromašnoj udovici koja za Hram daje dva posljednja novčića, Papa je govorio o dvije sklonosti prisutne u povijesti Crkve: iskušenje oholosti s jedne strane, te s druge biti „siromašna Crkva“ kojoj „ne treba drugoga blaga doli njezinoga Zaručnika“, poput ponizne udovice u Hramu.

Udovica, čije se ime nije pojavljivalo u novinama; koju nitko ne poznaje i koja nije imala diplome – ona ne blista vlastitim svjetlom; u tom smislu u njoj možemo vidjeti lik Crkve: „Velika krjepost Crkve je u tome da ne blista vlastitim svjetlom“, već „svjetlom svojega Zaručnika“. A tijekom povijesti, „kad je Crkva htjela imati vlastito svjetlo, pravila je pogrješke“, kazao je Papa.

„Istina je da ponekad od svoje Crkve Gospodin može tražiti da ima i nešto vlastitog svjetla“, ali da bi ispunila svoje poslanje osvjetljivanja čovječanstva, jedino svjetlo koje daruje, ima biti ono primljeno od Krista, u stavu poniznosti. Sve su službe u Crkvi usmjerene na to: primanje toga svjetla – kazao je papa Franjo, dodajući: bez Kristova svjetla „ne ide dobro: Crkva postaje ili bogata, ili moćna ili traži moć ili pogriješi put, kao što se dogodilo toliko puta u povijesti i kao što se događa u našem životu, kada želimo imati neko drugo svjetlo, koje nije Gospodinovo“.

Kada je pak Crkva vjerna svojem Zaručniku, onda svjetlo prima od njega te je „poput mjeseca za ‘sunce koje dolazi’“. Kada je Crkva ponizna i siromašna – nastavio je Papa – onda je vjerna. „Crkva kaže: ‘ja sam tamna, ali svjetlo mi dolazi od tamo’“ – od Krista. Na kraju je Papa pozvao da se uteknemo zagovoru one siromašne udovice iz Evanđelja – „koja je zasigurno u Nebesima“ – kako bi nas poučila da budemo takva Crkva, ne zadržavajući ništa za sebe i dajući sve za Gospodina i bližnjega; „ne hvaleći se vlastitim svjetlom, tražeći uvijek svjetlo koje dolazi od Gospodina“ – zaključio je Sveti Otac.

RV | Bitno.net