Sveti je Otac imenovao tajnikom Zbora za posvećeni život i društva apostolskog života vrhovnoga poglavara franjevačkog reda i istodobno ga imenovao naslovnim biskupom Belcastra s dostojanstvom nadbiskupa.

Fra José Rodríguez Carballo rođen je 1953. godine u Španjolskoj. Nakon filozofskih i teoloških studija u Španjolskoj i Jeruzalemu položio je svečane zavjete 1976. godine u bazilici Navještenja u Nazaretu a za svećenika je zaređen 1977. godine u Jeruzalemu. Na Papinskom biblijskom zavodu u Rimu postigao je doktorat iz Svetoga Pisma. U španjolskoj franjevačkoj provinciji obnašao je razne dužnosti, od odgojitelja do provincijalnog poglavara. Predavao je Sveto pismo u biskupskom sjemeništu u Vigu i u Centru za teološke studije u Santiagu de Compostela. Za generalnog definitora je izabran 1977. godine i imenovan glavnim tajnikom za odgoj i studij te delegatom Velikog kancelara za Papinsko veleučilište Antonianum u Rimu.

Za generala franjevačkog reda izabran je 2003. godine kao 119. nasljednik svetoga Franje, na toj je dužnosti potvrđen i 2009. godine. Predsjednikom unije vrhovnih poglavara izabran je 2012. godine. Član je Zbora za evangelizaciju naroda i Ustanova za posvećeni život i društva apostolskog života. Sudjelovao je na biskupskim sinodama 2005., 2008. i 2012. godine, također i na sinodi za Bliski istok 2010. godine, sudjelovao je i na Petoj konferenciji Latinsko-američkog episkopata u Aparecidi 2007. godine. Osim što je plodan pisac, fra Carballo govori i nekoliko svjetskih jezika. (rv/bitno.net)