Vatikan

Direktor Zavoda za vjerske poslove (Istituto per le Opere di Religione – IOR) Paolo Cipriani i zamjenik direktora IOR-a Massimo Tulli ponudili su ostavke na svoje trenutne službe, priopćio je 1. srpnja Tiskovni ured Svete Stolice.

Nakon dugogodišnje službe obojica su odlučili da je taj čin u najboljem interesu samoga Zavoda i Svete Stolice. Nadzorni odbor i Kardinalsko povjerenstvo prihvatili su njihove ostavke i zatražili od predsjednika Ernsta von Freyberga da preuzme ad interim (privremeno) službe generalnog direktora s trenutnim učinkom. O tome su obaviješteni i vatikanski regulator AIF (Autorita di Informazione Finanziaria) i posebno Povjerenstvo imenovano 26. lipnja ove godine.

Ernstu von Freybergu će u obnašanju službe pomagati Rolando Marranci u svojstvu zamjenika direktora i Antonio Montaresi u novoj poziciji glavnog direktora za rizike (Chief Risk Officer) zaduženog za usklađenost poslovanja s propisima (compliance) i posebne projekte. Rolando Marranci je ranije bio glavni operativni direktor (Chief Operating Officer) u jednoj poznatoj talijanskoj banci u Londonu. Antonio Montaresi je radio kao glavni direktor za rizike i voditelj Ureda za usklađenost poslovanja (Chief Compliance Officer) u više američkih banaka.

“U ime Nadzornog odbora zahvaljujem gosp. Ciprianiju i gosp. Tulliju za njihovu osobnu predanost koju su pokazali tijekom proteklih godina”, izjavio je predsjednik Ernst von Freyberg. “Izražavam dobrodošlicu Rolandu Marranciju i Antoniju Montaresiju kao vrsnim stručnjacima”, dodao je. “Od 2010. IOR i njegova Uprava su ozbiljno radili na tome da se strukture i procedure uskladi s međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca. Premda smo zahvalni za postignute rezultate, danas je jasno da trebamo novo vodstvo da bi se ubrzao ritam toga procesa transformacije. Postignuti se napreci velikim dijelom duguju stalnoj potpori upravnih tijela Zavoda i njegovu osoblju”.

Nadzorni odbor je također pokrenuo selekcijski postupak u cilju imenovanja novog generalnog direktora i zamjenika direktora u što skorijoj budućnosti.

U svibnju ove godine su na inicijativu predsjednika Nadzornog odbora poduzeti potrebni koraci da se u IOR-u intenzivira program za borbu protiv pranja novca, uključujući provedbu dubinskog snimanja financijskog poslovanja tzv. forensic review i kontrolu odnosâ s klijentima.

Zavod za vjerske poslove (IOR) je institucija koja je osnovana 1942. papinskim dekretom. Svrha IOR-a je služiti Svetoj Stolici i Katoličkoj Crkvi u čitavom svijetu, u skladu sa svojim statutom. IOR štiti imovinu točno određene skupine fizičkih i pravnih osoba čija je pripadnost Katoličkoj Crkvi definirana kanonskim pravom ili zakonom Države Grada Vatikana. Upravljačku strukturu IOR-a čine Kardinalsko povjerenstvo, prelat, Nadzorni odbor i Uprava. IOR ima 114 zaposlenika i isključivo sjedište na suverenom teritoriju Države Grada Vatikana. (ika/bitno.net)