Da raščistimo odmah na početku – članovi redakcije portala Bitno.net vjeruju kako će glavnu, pa i presudnu ulogu u odabiru novoga pape imati Duh Sveti (pri čemu, naravno, uvažavamo postojanje slobodne volje svakog od pojedinih kardinala). Međutim, to nije razlog da u danima uoči konklava ne predstavimo kardinale koje mediji skloniji špekulacijama obično navode kao glavne kandidate za novoga biskupa rimskog. Ne činimo to zbog toga kako bi se takvim špekulacijama pridružili, nego da, jednostavno, našim čitateljima iznova predstavimo neke od najutjecajnijih i najzanimljivijih kardinala koje Katolička crkva u ovom trenutku ima. Uzbudljivo duhovno bogatstvo “jedinstva u različitosti” koje karakterizira Crkvu vidljivo je i u Božjim slugama koji čine njezin Kardinalski zbor, onaj koji će uskoro u Rimu izabrati novoga Papu.

Odilo Pedro Scherer, nadbiskup Sao Paula

Kada budu razmišljali o tome kakav bi novi papa trebao biti i na koje konkretne probleme bi trebao odgovoriti, kardinali će, tvrde analitičari, i te kako voditi računa da biskup rimski bude osobom koja će znati uspostaviti kontakt između Staroga kontinenta i zemalja Trećeg svijeta u kojima je katoličanstvo jako. U tom smislu, nadbiskup brazilskog grada Sao Paula kardinal Odilo Pedro Scherer upravo je idealno rješenje – dijete njemačkih imigranata iz Saarlanda rođen u Brazilu, najvećoj katoličkoj zemlji na svijetu, svojim kulturnim naslijeđem spaja Europu i “zemlje u razvoju”.

Scherer je rođen 21. rujna 1949 u brazilskoj državi Rio Grande du Sul. Nakon pohađanja sjemeništa u gradu Curitibi, Scherer je studirao na Papinskom sveučilištu u Parani, a kasnije na rimskoj Gregorijani gdje je stekao doktorat. Za svećenika je zaređen 1976.

Nakon što je obnašao dužnosti ravnatelja sjemeništa u Cascavelu i Toledu. te bio profesorom filozofije i teologije na više sveučilišta, Scherer je 1994. postao članom Kongregacije za biskupe u kuriji. Scherer 2001. postaje pomoćnim biskupom Sao Paula, jedne od najvećih katoličkih dijeceza na svijetu, a 2007. i njezinim nadbiskupom, nakon što su skoro 40 godina na tom položaju bili franjevci. U listopadu te iste godine imenovan je kardinalom.

Scherera se smatra, kako to vole opisati svjetovni mediji, “umjerenim” kardinalom. Za crkvene prilike u Brazilu, koje su već desetljećima pod popriličnim utjecajem teologije oslobođenja smatralo ga se “konzervativnijim” nadbiskupom od njegovih prethodnika. On sam je prema teologiji oslobođenja zauzeo jasan stav, na tragu onog kojeg je imala i Kongregacija za nauk vjere – kritizirao je nekritičan stav prema marksističkoj ideologiji nekih od teologa oslobođenja, ali isticao i važnost socijalnog poslanja crkve. Vlasti u Brazilu kritizirao je prošle godine nakon donošenja zakona kojim je dopušten pobačaj djece s oštećenjima mozga. Također, zauzeo je kritičan stav prema vladinoj nebrizi zbog uništavanja Amazona.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]

Latinska Amerika područje je s najvećom koncentracijom katolika na svijetu i mnogi ističu kako je došlo vrijeme za papu iz te regije. Među ostalim, i zbog toga što bi latinoamerički papa bio snažnim duhovnim poticajem za Katoličku crkvu u tom dijelu svijeta kojoj protestantski pokreti počinju uzimati sve veći broj vjernika.

G. A. | Bitno.net