Razvidno je da ne postoji svjetska politička vlast kadra promijeniti monetarne, financijske i društvene politike – ustvrdio je biskup Mario Toso, tajnik Papinskog vijeća ”Pravda i mir”, govoreći 10. ožujka na skupu o prinosu Socijalnog nauka Crkve rješavanju nastale gospodarske krize.

Toso

Da se izbjegne nova špekulacija treba reformirati Organizaciju ujedinjenih naroda i sve njezine međunarodne ustanove – ustvrdio je biskup dodajući da je kriza „fluidna“ jer ima nade ali i negativnih znakova kao što uspostavljanje nadzorništva nad grčim narodom, odnosno suspendiranje demokracije. To nije dobar znak, jer ako su to načini rješavanja problema, onda se opravdano može sumnjati u postojanost naših demokracija – primijetio je biskup.

Potrebno je dakle da Europa jednoglasno odgovori, a ne kao pojedinačne države. Biskup je rekao da bi trebalo oporezivati financijske transakcije te izvršiti dokapitalizaciju banaka ali i da banke moraju podupirati stvarnu ekonomiju. Svjetski financijski sustav valja učiniti providnijim, što će reći humanijim, kako naučava Socijalni nauk Crkve – zaključio je biskup Toso.(rv/bitno.net)