Sveta Stolica je Apostolski egzarhat za katoličke vjernike bizantskog obreda koji žive u Srbiji uzdigla u eparhiju. Prvim eparhijskim biskupom imenovan je mons. Djura Džudžar, dosadašnji naslovni biskup Acrassa i apostolski egzarh istog okružja

Foto: Flickr.com/Catholic Church of England and Wales

Papa Franjo uzdigao je Apostolski egzarhat za katoličke vjernike bizantskog obreda koji žive u Srbiji u eparhiju, dodjeljujući novom okružju naslov “Sveti Nikola od Ruskog Krstura”, priopćio je 6. prosinca Tiskovni ured Svete Stolice. Papa je imenovao prvim eparhijskim biskupom mons. Djuru Džudžara, dosadašnjeg naslovnog biskupa Acrassa i apostolskog egzarha istog okružja.

Mons. Djura Džudžar rođen je u Đurđevu u Republici Srbiji u rusinskoj obitelji 22. travnja 1954. godine. Zaređen je za svećenika 7. rujna 1980. i inkardiniran je u Križevačku eparhiju (Republika Hrvatska). Više je godina bio na službi u Kongregaciji za Istočne Crkve. Dana 3. ožujka 2001. imenovan je naslovnim biskupom Acrassa i pomoćnim biskupom Mukačeva za Ukrajince primivši biskupski red 19. ožujka 2001. u Rimu iz ruku sv. Ivana Pavla II.

Dana 28. kolovoza 2003. godine, istodobno s osnivanjem Apostolskog egzarhata za katoličke vjernike bizantskog obreda u Srbiji i Crnoj Gori imenovan je prvim egzarhom. Dana 19. siječnja 2013. okružje je ograničeno samo na vjernike iz Srbije.
U ožujku 2016. izabran je za potpredsjednika Međunarodne biskupske konferencije svetih Ćirila i Metoda koja okuplja biskupe Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

IKA | Bitno.net