Splitsko-makarska nadbiskupija svečano će proslaviti Jubilej 1600. obljetnicu smrti sv. Jeronima, zaštitnika Dalmacije od 24. do 30. rujna. Proslava započinje Međunarodnim znanstvenim skupom “Sanctus Hieronymus Dalmatiae vir illustris“ (Hiernymiana II). 24. i 25. rujna u Palači Milesi u Splitu. Na skupu će sudjelovati više od 30 izlagača iz Hrvatske i svijeta.

U Nadbiskupskom Ordinarijatu u Splitu 24. rujna u 12 sati bit će predstavljen kip sv. Jeronima i prigodna izložba. Kip će predstaviti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, autor izložbe fra Tomislav Glavnik, autor kipa kipar Veno Jerković, a nazočit će i splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić i nadbiskup koadjutor mons. Dražen Kutleša.

Medijska promocija knjige „Svetom Jeronimu posvećeno“ je utorak 29. rujna u 9.30 u samostanu sv. Frane u Splitu. O knjizi će govoriti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, fra Vladimir Vidović i prof. dr. don Ivan Bodrožić. Istoga dana u 18 sati na Medicinskom fakultetu u Splitu predavanje „San Girolamo e la Biblioteca Apostolica Vaticana“ održat će kardinal José Tolentino Calaça de Mendonça, arhivist i bibliotekar svete Rimske Crkve. Kardinal će ekskluzivno objaviti novosti o sv. Jeronimu do kojih je došao istražujući u vatikanskim bibliotekama. Svečanu akademiju pjesmom će uzveličati Komorni zbor bogoslova.

Na sam blagdan sv. Jeronima u srijedu 30. rujna u 10 sati bit će upriličeno otvaranje Riznice splitske katedrale. Uz pozdravne govore prigodnu riječ uputit će prof. dr. Radoslav Bužančić. Istoga dana, misno slavlje u 18 sati u novoj solinskoj crkvi Svete Obitelji predvodi kardinal Tolentino.


Međunarodni znanstveni skup

SANTUS HIERONYMUS DALMATIAE VIR ILLUSTRIS

Split, 24. – 25. rujna 2020.

RASPORED IZLAGANJA

Četvrtak, 24. rujna

8.30 — Zavod HAZU, Split, Braće Radića 7

Pozdravne riječi: Nenad Cambi, Ivan Bodrožić i župan Blaženko Boban

I. DIO SKUPA

Voditelj: Kristijan Kuhar

Cambi Nenad : Jeronim, Dalmacija, Dioklecijan

Faričić Josip: Prostorni obuhvat Dalmacije tijekom prošlosti: geografski okvir potrage za zavičajem sv. Jeronima

Matijević Ivan: Salona u Jeronimovo doba

Medved Marko: Liburnijska teza o lociranju Stridona i crkva sv. Jeronima u Rijeci

Bratulić Josip: Sveti Jeronim i hrvatski glagoljaši

Badurina Stipčević Vesna: Jeronimove Vitae Patrum u hrvatskoglagoljskoj književnosti

Stanka

II. DIO SKUPA

Voditelj: Nenad Cambi

Galović Tomislav: Dva papinska reskripta iz 1248. i 1252.godine o hrvatskim glagoljašima i sveti Jeronim  (analiza i povijesna ko Galović Tomislav : ntekstualizacija)

Ivo Babić: Sveti Jeronim, Aleši, Marulić

Ivić Ines: Sveti Jeronim i franjevačka pobožnost

Jozić Branko: Dvije luči Dalmacije: Jeronim i Marulić

Vrandečić Josip: Sveti Jeronim u renesansi

Radić Danka: Sveti Jeronim i jadranske teme

Ručak

III. DIO SKUPA

15.00

Voditelj: Josip Vrandečić  

Košćak Silvio +Kuhar Kristijan: Naučitelji Crkve (Ambrozije, Augustin i Jeronim) u hrvatskoglagoljskoj tradiciji

Kuhar Kristijan i Botica Ivan: Služba na blagdan sv. Jeronima u hrvatskoglagoljskim brevijarima

Košćak Silvio: Crkveni oci kod sv. Johna Henrya Newmana s naglaskom na sv. Jeronima

Barščevski Taras: “De optimo genere interpretandi” sv. Jeronima u teoriji i praksi današnjih prijevoda Svetoga pisma

Runje Domagoj: Biblijski citati u poslanici Svetoga Jeronima Svetom Paulinu o biblijskim knjigama

Vidović Marinko: Jeronimovo tumačenje Pavlovih poslanica

Barišić Anto: Jeronimov susret i kontroverzija s arijanizmom na Istoku

Bodrožić Ivan: Jeronimov komentar Danijelovih sedmica u prepisci između salonitanskog biskupa Hezihija i sv. Augustina

Vedriš Trpimir: Gospođice s Aventina: Jeronimovo duhovno nasljeđe i rimska hagiografija

Petak, 25. rujna

8.30 — Zavod HAZU, Split

IV. DIO SKUPA

Voditelj: Ivan Bodrožić

Lučin Bratislav: Jeronimovski florilegij Petra Cipika

Vujanović Barbara: Tema sv. Jeronima u opusu Ivana Meštrovića

Knežević Josip: Poveznica „nova ex veteri haeresis„ u tumačenju Jeronimova Komentara na proroka Jeremiju ( In Hier. I, 17,3)

Jeanjean Benoît: Quelles informations la Lettre 130 de Jerome apporte-t-elle sur Anicia Faltonia Proba, grand-mere de Demetrias? Les consequences d’une traduction abusive de Ep. 130,7

Viellard Delphine: What is  an illustrious man for Jerome in the De viris illustribus?

Cain Andrew (USA – Colorado) : Jerome s Pauline Commentaries and the Rhetoric of Chastity

Stanka

Voditelj: Josip Knežević

Caruso Giuseppe (Rim – Augustinianum): I Commentarii in Hieremiam di Girolamo: tra esegesi e impegno antiereticale

Courtrey Régis (Francuska): Ipsa Scripturarum uerba ponenda sunt. L’exegese grammaticale au service de la defense de la virginite de Marie dans le Contre Helvidius de Jerome
Degorski Basilio (Rim – Angelicum): Il giudizio di san Girolamo sull’imperatore Costantino il Grande secondo la continuazione della „Cronaca di Eusebio di Cesarea„
Franchi Roberta, From Erotic to Ascetic Desire: Jerome’s Letters and the Song of Songs

Heidl György (Pecs): Jerome, Chromatius and the Plant of Jonah

Zatvaranje skupa