Svaki treći ispitani američki biskup, prema istraživanju, odobrava ređenje žena za đakone. Pokazala je to studija, koju je naručio Centar za primijenjena istraživanja pri Apostolatu Sveučilišta Georgetown u Washingtonu. Studija je nastala kao rezultat radova koje je vodilo posebno papinsko povjerenstvo, a kojima se željelo ispitati jesu li u prvoj Crkvi žene bile ređene za đakone, prenosi IKA.

Većina američkih biskupa protivi se ređenju žena za đakone, no 41% smatra to „teoretski mogućim“. Također, većina ispitanika tvrdi da bi one bile vrlo korisne ili korisne u toj službi. Isto istraživanje je pokazalo da, dok se sa sudjelovanjem žena u karitativnom radu slaže 81% američkih biskupa, 61% odobrava njihovo sudjelovanje u službi tijekom liturgijskih slavlja. Čak 77% biskupa se pribojava da bi ređenje žena za đakone otvorilo put zahtjevima za svećeničko ređenje od njihove strane.

Prema biskupima, najveći izazovi u prihvaćanju nove ženske uloge u hijerarhijskoj Crkvi mogli bi doći od svećenika, đakona i vjernika laika koji bi se usprotivili njihovoj đakonskoj službi. U anketi provedenoj u studenom prošle godine, na upitnik je odgovorilo 108 od 192 biskupa te 133 od 186 voditelja đakonske formacije.

IKA | Bitno.net