Mozaik star 1500 godina slučajno je otkriven tijekom postavljanja kabela i cijevi u starom Jeruzalemu.

Foto: Nadim Asfour | Custodia Terræ Sanctæ

Izvrsno očuvani podni mozaik iz 6. stoljeća sadrži starogrčki natpis, a pronađen je u blizini Damaščanskih vrata u starom Jeruzalemu.

– Upravo smo zatvarali nalazište, kad smo u jednom trenutku opazili dio mozaika s tekstom koji je izronio iz cijevi i kabela. Činjenica da je natpis preživio predstavlja pravo arheološko čudo. Svaki arheolog sanja o pronalasku natpisa u svojim iskapanjima, a posebno ovako dobro sačuvanog – kazao je voditelj istraživačkog tima David Gellman.

Prema riječima dr. Leah Di Segni, stručnjakinje za starogrčke natpise sa Sveučilišta u Jeruzalemu, natpis svjedoči o osnivanju svratišta za hodočasnike kojega je u vrijeme “najpobožnijeg rimskog cara Flavija Justinijana” dao podići “bogoljubivi svećenik i opat Konstantin”.

Car Justinijan, jedan je od najvećih careva u povijesti Bizanta, upravo je u Jeruzalemu dao izgraditi samostan i crkvu svete Marije (tzv. Novu crkvu) u kojoj je živio i djelovao opat Konstantin kojega spominje natpis s mozaika. Ostaci spomenute crkve otkriveni su sedamdesetih godina prošloga stoljeća u drevnoj židovskoj četvrti starog Jeruzalema.

Zanimljivo, tekst novootkrivenog mozaika vrlo je sličan onome pronađenom kod iskapanja ostataka Nove crkve.

– Iste osobe spominju se u natpisima: car Justinijan i monah Konstantin. Novi natpis pomaže nam shvatiti Justinijanove planove gradnje u Jeruzalemu, a osobito Nove crkve – objasnila je dr. Di Segni.

Miodrag Vojvodić | Bitno.net