Ganska konferencija katoličkih biskupa objavila je plan sađenja milijun stabala kao odgovor na sedmogodišnju inicijativu „Laudato si’ akcijska platforma“ koju su kao nastavak „Laudato si’ obljetničke godine“ pokrenuli Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja i papa Franjo, objavio je Vatican News.

Osim što sadnjom stabala žele odgovoriti na inicijativu Svetog Oca, ganski biskupi time žele podržati i program ganske Vlade za okoliš „Green Ghana Project“. Prema planu koji je Vlada objavila u travnju, cilj je ove godine posaditi pet milijuna stabala.

„Ponovno želimo istaknuti predanost Ganske konferencije katoličkih biskupa da posadi milijun stabala tijekom ovogodišnjega kišnog razdoblja kako je najavljeno na plenarnom zasjedanju početkom svibnja“, izjavio je predsjednik Konferencije tamalski nadbiskup Philip Naameh.

„Svesrdno pozdravljamo sedmogodišnju Laudato si’ akcijsku platformu, koju je pokrenuo papa Franjo da bi potaknuo Crkvu i sve ljude dobre volje na djelovanje za rješavanje okolišnih i društvenih nesreća“, rekao je nadbiskup Naameh, objavio je Vatican News.

Prema Hrvatskoj enciklopediji, Gana se prostire na 238 533 kvadratnih kilometara od čega 40 % pokriva tropska kišna šuma, većinom ebanovine, tikovine i mahagonija.