U Sloveniji su jučer na snagu stupile nove mjere prema kojima vjernici ubuduće na ulazu u crkve prije svetih misa moraju ostaviti listiće sa svojim telefonskim brojem, na kojima ne moraju biti njihova imena, prezimena i adrese, javlja Poslovni dnevnik.

Nove mjere se odnose i na druga vjerska okupljanja, pa će se primjenjivati i na duhovnim vježbama i seminarima. Treba napomenuti da su do daljnjega povučene i sve dozvole za duhovne seminare i predavanja koje vode biskupi, svećenici, redovnici, redovnice i laici iz inozemstva.

Mjera, koja se odnosi na listiće s telefonskim brojevima, usklađena je sa slovenskim zdravstvenim vlastima, a primjenjuje se samo za svečana misna slavlja nedjeljom ili blagdanima. Naime, smatra se da na svetim misama tijekom tjedna prisustvuje manji broj vjernika koje svećenici najčešće poznaju.

Nadalje, listići s brojevima telefona moraju se čuvati trideset dana. U slučaju zaraze oni se predaju nadležnim službama kako bi se utvrdili kontakti sa zaraženim osobama. Ako se ne pojavi zaraza, onda se listići uništavaju.

Nove mjere također propisuju da, ako se na području župe poveća broj zaraženih, svećenik tijekom svete mise mora nositi masku.

Krizme su dopuštene samo na otvorenom. Na svetim misama, koje se služe na otvorenom, može sudjelovati najviše petsto vjernika, ali oni moraju biti na propisanoj distanci. Ako pak tu distancu nije moguće ostvariti, onda svi vjernici moraju nositi maske, dezinficirati ruke te također predati listiće s telefonskim brojevima.