Poljski konzervativni političar, nekadašnji predsjednik poljskog parlamenta Sejm, a danas zastupnik u Europskom parlamentu Marek Jurek izjavio je kako je došlo vrijeme da Poljska povuče ratifikaciju Istanbulske konvencije i inicira konvenciju na europskoj razini kojom bi se zaštitila obitelj te pozvao Hrvatsku da se tome priključi.

Jurek, predsjednik stranke Prawica Rzeczypospolitej, bio je jedan od govornika na skupu “DA obitelji i životu” koji je održan ovaj vikend u Krakovu te je podsjetio kako je većina poljskih zastupnika glasala protiv ratifikacije Istanbulske konvencije na nedavno održanom glasanju u Europskom parlamentu.

Istanbulska konvencija je ratificirana 2015. u Sejmu, u vrijeme kada su tamo većinu imali zastupnici liberalne Građanske platforme (PO), a Jurek sada smatra kako je došlo vrijeme da konzervativna vlada Prava i pravednosti (PiS) kontroverznu konvenciju koja, kako je rekao, promiče rodnu ideologiju i abortus – opozove.

“Ako neki od te konvencije žele učiniti oruđe protiv života, došlo je vrijeme reći: želimo da naše škole budu slobodne od promidžbe protiv života, od učenja mladih ljudi da je roditeljstvo nevažno. Vrijeme je jasno reći: Poljska će opozvati tu konvenciju jer želimo pobijediti zlo dobrim”, rekao je Jurek u Krakovu.

Političar je pozvao poljsku vladu da pokrene inicijativu stvaranja konvencije koja će istaknuti prava obitelji i pravo na život.

“Želimo to predložiti svim onim državama koje ustrajavaju u obrani obitelji – Litvi, Mađarskoj, Hrvatskoj, Slovačkoj, Latviji – tim narodima želimo čim prije predložiti Konvenciju prava obitelji. Na to pozivamo našu vladu”, rekao je političar.

U svom nedavnom razgovoru za Katoličku informativnu agenciju Jurek je pojasnio svoje prigovore Istanbulskoj konvenciji, navodeći kako se ona samo u nazivu bavi borbom protiv nasilja nad ženama (puni naziv joj je Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) dok je zapravo riječ o “dženderovskoj konvenciji” koja želi europske vlade prisiliti na suprotstavljanje onome što se naziva “stereotipnim ulogama muškarca i žene”.

Jurek je rekao kako konvencija obitelj opisuje kao “mjesto ugroze za ženu” te istodobno zanemaruje problem nasilja u izvanbračnim zajednicama. Dodao je kako je još jedan razlog zbog kojeg Poljska treba opozvati konvenciju, taj što je Europski parlament uz njezinu nedavnu ratifikaciju objavio rezoluciju u kojoj se države poziva na legalizaciju abortusa. Rezolucija je borbu protiv abortusa opisala kao “formu nasilja nad ženama”.

Ratifikacija Istanbulske konvencije, rekao je Poljak, može dovesti do novih oblika nadzora Unije nad državama članicama i stvoriti predispozicije za, primjerice, intervencije Unije u obrazovne sustave koji se spominju u Konvenciji u Članku 14. u kontekstu promoviranja, među ostalim, i “nestereotipnih rodnih uloga”.

“Vrijeme je da u Europskoj uniji pronađemo saveznike s kojima dijelimo iste vrijednosti i djelujemo s njima. S državama s kojima činimo zajednicu na temelju tih vrijednosti – na razini Europske unije nastupati zajedno, a kroz međunarodnu suradnju promovirati opće dobro i dobro naših naroda”, predstavio je Jurek za KAI svoju viziju suradnje između zemalja koje svoje društvo i dalje temelje na kršćanskim vrednotama.

Goran Andrijanić | Bitno.net