Kralj Charles III. odobrio je kanadskoj vladi novi heraldički dizajn kraljevske krune u kojem je krunski križ zamijenjen pahuljom, a ostali križevi na kruni zamijenjeni su javorovim lišćem.

Kako piše CNA, redizajn kanadske kraljevske krune predložio je premijer Justin Trudeau, a temelji se na kruni svetog Edvarda korištenoj na krunidbi kralja Charlesa III. kao i na nešto drugačijem simbolu krune Tudora.

Međutim, stilizirani kanadski amblem ispušta križeve i ljiljane koji su prisutni na tim krunama, a umjesto njih, uključuje “elemente koji naglašavaju kanadski identitet monarhije”, kako stoji na web stranici generalnog guvernera Kanade, osobe koja predstavlja Charlesa III. u Kanadi.

Na stranici se, također, ističe kako je kruna “važan simbol suverenove vlasti, kanadske monarhije, i moći države koja djeluje u ime suverena”.

“Umjesto kugle i križa na vrhu krune nalazi se stilizirana snježna pahulja, koja simbolizira da je Kanada sjeverno carstvo”, navodi se. Simbol snježne pahulje povezan je s insignijom Kanadskog reda, najvišeg kanadskog odlikovanja.

Simbol kugle i križa koji se nalazi na kruni Charlesa III. tradicionalno označuje da je svijet podložan vlasti Isusa Krista. Tijekom krunidbe canterburyjski nadbiskup Justin Welby dao je Charlesu ukrašenu kuglu i križ rekavši:

“Primi ovu kuglu, postavljenu ispod križa, i uvijek imaj na umu da su kraljevstva ovoga svijeta kraljevstva našega Gospodina i njegova Krista.”

Kraljevska kruna amblem je koji se u Kanadi koristi na odlikovanjima, oznakama Kanadskih oružanih snaga, oznakama tijela za provođenje zakona te u komemorativne svrhe.