Riječ je o povijesnoj odluci koja je za osudu, i promašaju kanadske Vlade i društva, koji su pokazali da nisu sposobni zajamčiti istinsku ljudsku zaštitu osobama koje trpe i koje su ranjive – tim je riječima biskup Douglas Crosby, predsjednik Kanadske biskupske konferencije, prenio odlučnu osudu biskupâ zbog novoga zakona o medicinski potpomognutom samoubojstvu, koji je Parlament u Ottawi odobrio 17. lipnja.

Paradoksalno je opravdavati ubojstvo

Paradoksalno je da naše društvo može zakonom odobriti ubojstvo kao prihvatljivi način za prekidanje patnje – istaknuo je u priopćenju biskup Hamiltona, podsjećajući da velika većina umirućih u Kanadi danas nema pristup palijativnoj skrbi ili kvalitetnoj kućnoj njezi.

Liječnička pomoć poradi samoubojstva nije čovječna gesta

Onima koji se pozivaju na čovječne razloge u opravdavanju eutanazije, biskup Crosby odgovara da namjerni prekid ljudskoga života, potaknut izravnom intervencijom, nema veze s čovječnim činom, nego da je, naprotiv, potrebno smanjiti bol i trpljenje umirućih osoba, i onih koje žele počiniti samoubojstvo, a ne prekinuti njihov život. Učiniti medicinsku pomoć u svrhu samoubojstva ‘pravom’, nije skrb, ni čovječna gesta – dodao je biskup. To je lažna samilost, izobličavanje dobrote prema našoj braći i sestrama. Po mišljenju predsjednika kanadskih biskupa, novi zakon daje shvatiti da neka osoba prestaje biti osoba, i gubi svoje dostojanstvo, jednostavno zato što gubi neke tjelesne i mentalne sposobnosti.

Palijativna skrb jedina je istinski samilosna opcija

Toj lažnoj samilosti, biskup Crosby suprotstavlja istinsku ljudsku samilost koja je u sudjelovanju u boli drugoga, i u pratnji na njegovu putu. U tom smislu, palijativna skrb danas ostaje neporecivo jedini moralni, djelotvorni i nužno potreban izbor, jedina samilosna opcija – istaknuo je predsjednik Kanadske biskupske konferencije.

Radio Vatikan | Bitno.net