“Za sinodalnu Crkvu – zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”, naziv je dokumenta koji je Crkva u Njemačkoj poslala u Rim kao svoj doprinos Sinodi o sinodalnosti koja će se održati iduće godine.

Spomenuti dokument sažimlje zaključke Sinodalnog puta Njemačke biskupske konferencije te sadrži stavove katolika u Njemačkoj izražene kroz konzultacije provedene na razini cijele zemlje.

Kako prenosi Crux, u dokumentu je, među ostalim, istaknuto kako se žene, mladi i vjernici koji pripadaju Crkvi, ali dijele različite poglede na pitanja poput istospolnog braka, kontracepcije i pobačaja, često osjećaju “marginaliziranima” od strane svojih crkvenih zajednica, te stoga treba ostaviti više prostora da se čuju njihovi glasovi.

Izvješće također poziva da laici, posebno žene, dobiju veću ulogu u određenim liturgijskim slavljima, poput krštenja i sprovoda, kao i upravljanju svojim župama te po pitanju imenovanja župnika.

U dokumentu je izražen stav da se Crkvu u medijima percipira “kao na okoštalu, pretjerano hijerarhiziranu i staromodnu”, te je istaknuto kako laici žele da se “u medijima njihov glas čuje kao glas Crkve na isti način kao i glas njihovih biskupa”.

Njemački vjernici izrazili su stav da postoji jaz između nedjeljnih svetih misa i svakodnevnog života koji treba pokušati nadvladati.

“Postoji potreba za tumačenjem obreda, za konkretnim, razumljivim jezikom, za njihovom implementacijom na način koji je povezan sa stvarnošću ljudskih života, kako bismo se suprotstavili raširenoj ‘liturgijskoj nepismenosti’”, stoji u izvješću.

U tu svrhu, spomenuto je nekoliko prijedloga poput “službe propovijedanja koju bi vršili laici”, kao i “reforme lekcionara, pojednostavljivanja jezika službe, izgradnje kulture dobrodošlice, te prevladavanja jaza između misnih službenika i puka”.

U zaključku izvještaja izražen je stav jednog ispitanika koji je kazao da ako crkveni vođe žele povratiti povjerenje, onda “biskupi moraju zauzeti jasan stav o gorućim pitanjima našeg vremena kao što su jednak pristup crkvenim službama za sve krštene osobe, preispitivanje spolnog morala i zauzimanje nediskriminatornog pristupa prema homoseksualnim i queer osobama”.

“Zauzeti jasan stav također znači govoriti jezikom koji ljudi mogu razumjeti i koji se ne skriva iza zamršenih formulacija”, citiran je ispitanik.