Nadbiskup Philadelphije, Charles Chaput, u svojoj kolumni na web stranici nadbiskupije pozvao je vjernike na oprez po pitanju poruka koja šalje isusovac James Martin, te naglasio kako Martin ne govori “u ime Crkve”.

Chaputov tekst stiže nakon što je Martin održao predavanje na sveučilištu svetog Josipa u Philadelphiji u kojemu je govorio o temama povezanim s kršćanskim pristupom prema LGBT osobama. Nadbiskup je kazao kako je dobio mnogo zahtjeva da onemogući predavanje, no, objasnio je, takva odluka nije bila u njegovoj ingerenciji budući da “većina katoličkih sveučilišta djeluje pod autoritetom vjerske zajednice koja ih sponzorira”.

Iako je priznao Martinovu predanost u “praćenju i podupiranju osoba koje osjećaju privlačnost prema istom spolu” Chaput je izdvojio nekoliko točaka iz Martinovog izlaganja na koje je smatrao da treba obratiti posebnu pozornost.

Kao prvo, Chaput je kritizirao Martinov stav da bi se u crkvenim dokumentima katolike koji osjećaju privlačnost prema istome spolu trebalo nazivati “LGBT katolici”. Nadbiskup Philadelphije upozorava na opasnost da ako bi se kao primarni identitet osobe isticala seksualna sklonost, tada bi uvjet ispunjenja osobe bio da se “mora poistovjetiti” s tom sklonošću i djelovati sukladno njoj, što je protivno evanđeoskom nauku prema kojemu je naš primarni identitet u Isusu Kristu.

Nadalje, Chaput upozorava da je Martin imao običaj govoriti da su ljudi jednostavno rođeni kao gay. Osim što su, podsjeća nadbiskup, nedavna istraživanja pokazala kako ne postoji “gay gen”, bilo kakva implikacija da je ponašanje osobe predodređeno, te da intelekt i volja nemaju ulogu u kontroliranju seksualnih apetita je “pogrešno i destruktivno, posebice za mlade ljude”.

“Otac Martin sugerira da je katoličko učenje o istospolnoj privlačnosti kao “objektivno neurednoj” okrutno te da ga se treba promijeniti”, navodi dalje Chaput, te dodaje kako je “njegovim riječima, ‘reći da je jedan od najdubljih dijelova osobe – dio koji daje i prima ljubav – neuredan, bespotrebno štetno”.

Nadbiskup upozorava kako poznati američki isusovac ovime krivo tumači katolički nauk. Od ključne je važnosti, upozorava Chaput, “razumjeti da reći kako osoba ima određeno nagnuće koje je neuredno ne znači reći da je osoba kao takva neuredna, niti to da je ju Bog ili Crkva odbacuju”.

U svoj je kolumni Chaput upozorio i kako Martin podržava događanja kao što su “PRIDE month”, koja zbunjuju vjernike. Prema Pismu biskupima Katoličke Crkve o pastoralu s homoseksualnim osobama, koje je 1986. izdala Kongregacija za nauk Vjere “Zabranjena je podrška organizacijama koje podrivaju Crkveni nauk, koje su nejasne po tom pitanju, ili koje ga posve zanemaruju. Takva podrška ili naznaka takve podrške, može biti krivo protumačena na težak način”, upozorava nadbiskup Philadelphije.

Na koncu, Chaput je napisao da Martin pogrešno “budi nadu da bi se Crkveni nauk o ljudskoj seksualnosti mogao promijeniti”.

“Kako bi nauk bio uistinu autoritativan, očekuje se da će ga narod Božji primi… Iz onoga što mogu reći, nauk da LGBT-ovci moraju živjeti celibat cijeli život u LGBT zajednici… nije primljen”, stoji Martinovoj knjizi o Building A Bridge. Chaput upozorava kako bi se iz ovoga moglo lako zaključiti da Crkvenom nauku o spolnoj intimnosti “nedostaje obvezujući autoritet po pitanju katolika koji osjećaju privlačnost prema istom spolu”.

Iako nadbiskup Philadelphije priznaje Martinu naglašavanje da kao katolički svećenik nikada nije, niti će dovoditi u pitanje Crkveni nauk, ponovno citirajući Pismo Kongregacije Chaput ističe važan naglasak u kojem “Kongregacija moli biskupe da budu posebno oprezni prema programima koji traže od Crkve da promijene svoj nauk, iako tvrde da to ne čine. Pažljivi pregled njihovi izjava i aktivnosti koje provode, otkriva proračunatu dvosmislenost kojom pokušavaju zavesti pastore i vjernike”.

Martin je na svom Facebook profilu ukratko odgovorio na Chaputovo pismo, naglasivši kako on u svojim tekstovima i govorima ne dovodi u pitanju Crkveni nauk. Također, istaknuo je kako je predavanje koje je održao na sveučilištu svetog Josipa identično onomu koje je održao na Svjetskom susretu obitelji u Dublinu prošle godine, “čiji je sadržaj prethodno provjeren i odobren od strane Vatikana”.

“Jedan od razloga zašto se ne fokusiram na istospolne odnose i istospolne brakove, za koje znam da su nedopušteni (i nemoralni) prema Crkvenom nauku jest to što su ih LGBT katolici dovoljno puta čuli”, poručio je Martin te istaknuo kako umjesto toga on želi promatrati LGBT osobe “u njihovom totalitetu”.

Ivo Džeba | Bitno.net