Prema tome istraživanju, udio praktičnih vjernika katolika u ukupnom pučanstvu time je za tri posto niži nego prije pet godina. 35 posto Španjolaca izjašnjava se kao katolici, ali ne sudjeluju u vjerskim obredima.

Pad broja praktičnih katolika odražava se i u broju kandidata za svećeničku službu, koji je ove akademske godine prvi put otkad postoje statistike pao ispod tisuću. Trenutačno u Španjolskoj ima 974 bogoslova.

Sociolog Rafael Ruiz Andres, profesor na sveučilištu Complutense u Madridu, smatra da će se taj trend nastaviti. “Svaki naraštaj sve je manje religiozan. A oni, koji sad dolaze, djeca su katolika koji nisu praktični vjernici. Stoga ti novi naraštaji niti su katolici niti su praktični vjernici”, prenosi KNA riječi profesora Ruiza Andresa.

Pedesetak španjolskih udruga, među kojima su i učiteljski sindikati te roditeljske i učeničke udruge, iskoristilo je podatke o padu broja katolika kako bi zatražile ukidanje vjeronauka u školama. Na tiskovnoj konferenciji u petak zatražili su potlpunu primjenu laicizma u učionicama. Osim toga, uoči mjesnih izbora 28. svibnja te su udruge pokrenule kampanju pod nazivom “Religija van iz škole”.