Lublin1

Sveti Ivan Pavao II  je 24 godine predavao filozofiju morala na Lublinskom katoličkom sveučilištu te je  snažno doprinio stvaranju Sveučilišta kao neovisne visokoznanstvene ustanove. Postoji više razloga zašto je asocijacija Partnerstvo katoličkih sveučilišta izabralo Lublinsko katoličko sveučilište domaćinom ovogodišnje konferencije: poljski jeParlament 2015. godinu proglasio Godinom Ivana Pavla II, ove je godine obilježena deseta godišnjica smrti svetog Ivana Pavla II., a od izdavanja apostolske konstitucijeEx Corde Ecclesiae  o katoličkim sveučilištima prošlo je 25 godina. Sve su to dobri razlozi da rektori katoličkih sveučilišta susretnu i promišljaju ideju svetog Ivana Pavla II o katoličkim sveučilištima, njihovoj ulozi i misiji u Crkvi i svijetu.

Na konferenciji će rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor Željko Tanjić sudjelovati u više diskusija te održati predavanje “Kako osnovati katoličko sveučilište?”.

Tijekom konferencija održat će i više sastanaka s rektorima. Profesorica Urszula Paprocka-Piotrowska, prorektorica za promociju i međunarodnu suradnju, i direktorica Centra za cjeloživotno obrazovanje gospođa Anna Tarnowska-Waszak razgovarale su s rektorom Tanjićem o mogućoj suradnji Lublinskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na sastanku su se obje strane složile da bi bilo važno sklopiti sporazum o suradnji između Katoličkog sveučilišta Sv. Ivana Pavla II i Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji bi bio osnovica za moguće buduće zajedničke projekte.

Katoličko Sveučilište Ivan Pavao II najstarije je sveučilište u Lublinu i jedno od najstarijih u Poljskoj. Osnovano je 1918. godine na inicijativu vlč. Idzi Radziszewskog koji je bio i njegov prvi rektor. Zaštitni slogan Sveučilišta je služiti Bogu i Domovini – Deo et Patriae.U gotovo stotinu godina svoje povijesti Katoličko sveučilište u Lublinu postalo je jedan od najprestižnijih katoličkih sveučilišta i snažno je utjecao na razvoj znanosti i kutlure u Poljskoj, dobivši priznanje u zemlji i inozemstvu. Na Sveučilištu studira 14061 student od kojih su  1672 studenta na doktorskim studijima.

Bitno.net