Prvi Međunarodni seminar za život (pro-life) održat će se od 16. do 19. lipnja 2016. u Dvorani Ivana Pavla II. u Međugorju. Tema susreta je: “Čedo u utrobi”(Lk 1, 41).

Seminar je namijenjen pro-life aktivistima, supružnicima koji žele djecu, žrtvama obiteljskog nasilja, samohranim roditeljima, trudnicama…

Program seminara:

Četvrtak, 16. lipnja 2016.

16,00  Registracija sudionika

18,00  Večernji molitveni program u crkvi

Petak, 17. lipnja 2016.

9,00   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

9,30   Predavanje

Stanka

11,00  Predavanje, svjedočanstva

12,00 – 15,30 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini

15,30   Predavanje

18,00   Večernji molitveni program u crkvi

Subota, 18. lipnja 2016.

6,00   Put križa na Križevcu, priprava za ispovijed

10,00   Predavanje

12,00 – 15, 30 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini

15,30   Predavanje, svjedočanstva

18,00   Večernji molitveni program u crkvi

22,00  Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Nedjelja, 19. lipnja 2016.

6,00 Molitva na Brdu ukazanja

9,00 Iskustva sudionika, sveta misa 

—–

Koordinator seminara je fra Marinko Šakota, međugorski župnik.

Predavači na seminaru su:

Fra Ante Vučković, OFM – rođen je 1958. u Sinju u brojnoj obitelji. Član je franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a teologiju u Makarskoj i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1983. Nakon službe kapelana u Metkoviću i Münchenu studirao je filozofiju u Münchenu i Rimu gdje je i doktorirao na dimenziji slušanja kod Martina Heideggera. Predavao je filozofiju u Rimu, na Papinskom sveučilištu Antonianum i na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Profesor je filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predaje i na Filozofskom odsjeku istoga sveučilišta. Voditelj je duhovnih vježbi, seminara i duhovnih obnova. Duhovni je pratitelj i savjetnik. Objavio je nekoliko knjiga. Objavljuje u stručnim i populističkim časopisima.

Zrinka Jelaska – profesorica hrvatskoga jezika i fonetike iz Zagreba, članica je Franjevačkoga svjetovnoga reda, udana je i majka dvoje odrasle djece. Od malena vjerski odgajana, u mladenačkim danima odlutala je od Boga. Međutim, njezin je otac u Međugorju dobio poticaj da moli za njezino obraćenje (bar jednu Zdravomariju kada god prolazi Kamenitim vratima u Zagrebu). Kada se vratila Crkvi i počela svaki dan odlaziti na misu, u šali je rekao da se premolio. Djeca u utrobi njezina su životna tema, osjećajna, molitvena, zagovorna, spoznajna – čak je napisala i dva znanstvena članka o jezičnome razvoju u prijerodnome razdoblju.

—-

*Napomene organizatora:

Broj mjesta je ograničen prostorom, stoga se mole zainteresirani da što prije prijave svoj dolazak na ovaj seminar. Prijave se mogu izvršiti e-mailom: seminar.marija@medjugorje.hr.

Cijena seminara je 30 € po osobi. U cijenu su uključeni svi troškovi organizacije i rada seminara. Prilikom plaćanja na početku seminara svaki će  sudionik dobiti akreditaciju koja će mu omogućiti sudjelovanje u radu seminara. Za smještaj u Međugorju treba se pobrinuti svatko osobno.

Ovim putem pozivaju se svi organizatori hodočašća, vodiči, voditelji Centara mira i molitvenih i karitativnih skupina da obavijeste one koji su zainteresirani za ovaj susret.

Bitno.net