Dragi braćo i sestre!

Svake godine tijekom blagdana Božića slavimo i nedjelju Svete obitelji. Usmjeravamo misli ka našim obiteljima i razmišljamo o situaciji u kojoj se nalazi suvremena obitelj. Današnje Evanđelje govori nam o tome kako je Obitelj iz Nazareta u teškim i nerazumljivim situacijama nastojala prepoznati i ispuniti volju Božju, zahvaljujući čemu je iz tih situacija izlazila obnovljena. Takav stav za nas je važna pouka koja govori da je i danas poslušnost Bogu i njegovoj ponekad nerazumljivoj volji jamstvo sretne obitelji.

Blaženi Ivan Pavao II., za čiju kanonizaciju se pripremamo, podsjeća da je istina o instituciji braka iznad “volje pojedinca, hirova pojedinačnih obitelji, odluka državnih i društvenih organa” (23. veljače 1980.) Ta se istina treba tražiti u Boga, jer “sam je Bog stvoritelj braka” (Gadium et spes, 48.). Bog je stvorio čovjeka kao muškarca i ženu kako bi njihovo međusobno davanje tijelom i dušom postalo velikim i nezamjenjivim darom kao i ciljem bračnog života. Ustanovio je da upravo takva obitelj treba biti autentičnom sredinom za razvoj djece kojoj će darovati život i osigurati materijalni i duhovni razvoj.
Ta kršćanska vizija nije nikakva hijerarhijski nametnuta norma, nego ona dolazi iz same naravi ljudske osobe, braka i obitelji. Negiranje te vizije dovodi do raspada obitelji i poraza ljudskosti. Kako pokazuje povijest čovječanstva, ignoriranje Stvoritelja uvijek je opasno i ugrožava sretnu budućnost čovjeka i svijeta. Zato veliki nemir izazivaju pokušaji redefiniranja pojma braka i obitelji koji se trenutačno nameću i koje promiču zagovaratelji gender ideologije uz pomoć nekih medija. Zbog takvih sve jačih napada usmjerenih na razna područja obiteljskog i društvenog života, osjećamo potrebu sa jedne strane odlučno stati u obranu kršćanske obitelji i temeljnih vrijednosti koje je tvore, a sa druge upozoriti na opasnosti koje dolaze sa promicanjem novog modela obiteljskog života.

Gender ideologija odraz je idejno-kulturnih promjena koje traju već desetljećima, ukorijenjenih u marksizmu i neomarksizmu, i koje su promovirane kroz određene feminističke pokrete i seksualnu revoluciju. Dženderizam zastupa pravila koja su u suprotnosti sa stvarnošću i ljudskom naravi. Tvrdi se kako biološki spol nema nikakvo društveno značenje, te je jedino važan spol kao kulturološka kategorija koju čovjek može slobodno modelirati i definirati, neovisno od bioloških zadatosti. Prema toj ideologiji čovjek može sam dragovoljno odlučiti je li muškarac ili žena, može također izabrati svoju seksualnu orijentaciju. Takvo dragovoljno samoodređivanje, koje ne mora biti konačno, treba dovesti do toga da društvo mora prihvatiti novi model obitelji, primjerice onaj stvaran na homoseksualnim zajednicama.
Opasnost gender ideologije proizlazi iz njenog suštinski destruktivnog karaktera prema ljudskoj osobi, međuljudskim odnosima, a posljedično i cijelom društvu. Čovjek koji je nesiguran u svoj spolni identitet nije u stanju otkriti niti ispuniti zadaće koje stoje pred njim kako u obiteljskom, tako i u društvenom životu. Pokušaj izjednačavanja različitih tipova zajednica de facto je oslabljivanje braka kao zajednice muškarca i žene, te obitelji koja je na takvoj zajednici izgrađena.
Susrećemo se sa različitim reakcijama na aktivnosti zagovornika gender ideologije. Većina ljudi ne zna što ta ideologija donosi i zbog toga se ne osjećaju ugroženima. Manji dio njih – prije svega učitelji i odgajatelji, a među njima vjeroučitelji i duhovnici – pokušavaju na svoju ruku pronaći konstruktivan način suprotstaviti joj se. Ima i onih koji smatraju da će zbog apsurdnosti te ideologije sami Poljaci odbaciti tu nametanu viziju utopije. U ovome trenutku gender ideologija bez znanja društva i suglasnosti Poljaka već se mjesecima provodi u raznim strukturama društvenog života: obrazovanju, zdravstvenoj službi, kulturnim institucijama i nevladinim udruga. Dio medija prikazuje je kao pozitivan fenomen: borbu protiv nasilja i za ravnopravnost.

Crkva na čovjeka i njegov spol gleda na integralan način, i vidi u njemu tjelesno-biološku, psihološko-kulturološku i duhovnu dimenziju. Istraživanje utjecaja kulture na spol sasvim je legitimno i potrebno. Ono što je opasno jest ideološka tvrdnja da biološki spol nema nikakvog značenja za društvo i život u njemu. Također, Crkva je odlučno protiv spolne diskriminacije, ali istodobno je svjesna opasnosti pokušaja izjednačavanja spola i njihovih vrijednosti. Jer, nije izvorom diksriminacije činjenica postojanja dva različita spola, nego zanemarivanje kriterija duhovnog, ljudski egoizam i taština koje treba stalno nadvaladavati. Crkva se ni na koji način ne slaže s ponižavanjem homoseksualnih osoba, ali istodbno naglašava da je homoseksualnost duboko neuredna sklonost, te da se homoseksualne zajednice ne mogu izjednačavati sa brakom muškarca i žene.

Na blagdan Svete obitelji apeliramo na kršćanske obitelji, predstavnike vjerskih pokreta i crkvenih zajednica te na sve ljude dobre volje, da odlučno poduzmu aktivnosti koje će služiti potvrđivanju istine o obitelji i braki. Više nego ikada, danas je potrebna edukacija obrazovnih i kultrunih djelatnika.
Apeliramo također na institucije odgovorne za školstvo u Poljskoj da ne popuštaju pritiscima malih, ali zato jako glasnih, krugova koji raspolažu značajnim financijskim sredstvima i koji u ime suvremenog obrazovanja žele eksperimentirati s djecom i mladeži. Pozivamo odgojne institucije da se angažiraju na promociji vizije integralnog čovjeka.
Sve vjernike pozivamo na molitvu na nakanu brakova, obitelji te djece koja su odgojena u njima. Molimo Duha Svetog da nam daruje svijetlo razumijevanja i prepoznavanje istine o tome što je opasnost i ugroza ne samo za obitelji, nego i za našu domovinu i cijeli ljudski rod. Molimo se također za hrabrost da budemo ljudi vjere i odvažni branitelji istine. Neka u takvim nastojanjima našim uzorom i pomoćnikom bude Sveta obitelj iz Nazareta u kojoj je odrastao Sin Božji – Isus Krist.

U tom duhu svima vama udijeljujemo pastirski blagoslov.

Potpis: Biskupi Katoličke crkve u Poljskoj

Bitno.net