Papa

Papa će primasa Anglikanske zajednice primiti u Vatikanu u subotu dopodne, dok će popodne, s početkom u 17 sati i 30 minuta, u crkvi Svetoga Grgura predvoditi večernju molitvu blagdana Svetoga Grgura Velikog.

Bit će to veliki ekumenski trenutak u znaku kamaldoležana, 1000 godina nakon što je sveti Romuald utemeljio samostan Svete Pustinje u Camaldoliju. Susret pape Benedikta XVI. i Rowana Williamsa bit će treći susret jednoga pape i canterburyjskoga nadbiskupa na Celiju, u samostanu iz kojega je Grgur Veliki poslao Augustina, zajedno s 40 monaha, da Anglima ponesu Evanđelje.

Predviđa se da će Papa i canterburyjski nadbiskup, nakon Večernje zapaliti svjetiljku u kapeli Svetoga Grgura, te da će biti postavljen jedan keltski križ iz Canterburyja. Učvršćuje se, dakle, duga tradicija veze između Anglikanske zajednice i rimskoga kamaldoleškog samostana, koja je posebno ojačana nakon Drugoga vatikanskog sabora.(rv/bitno.net)