U Pakistanu je  zabranjeno napisati ime Isusa Krista na SMS porukama koje se šalju preko mobilnih telefona.

SMS pisanje

To je ustvrdila pakistanska Agencija za telekomunikacije u naputku koji naređuje telekomunikacijskim tvrtkama da blokiraju poruke sa tekstom koji sadrži neke riječi koje su smatrane vulgarnim, besramnim i štetnim za osjećaj stida, javlja agencija Fides. Među 1600 riječi zabranjene su i Isus Krist i sotona. Telekomunikacijske tvrtke imaju na raspolaganju tjedan dana da bi tehnički ostvarile ovu naredbu, ali su kršćanske Crkve i organizacije za ljudska prava u Pakistanu najavile borbu protiv stavljanja imena Isusa Krista na  listu zabranjenih riječi.

Otac John Shakir Nadeem, tajnik Povjerenstva za društvene komunikacije Biskupske konferencije Pakistana, izjavio je za agenciju Fides: „Katolička crkva u Pakistanu izvršiti će sve moguće pritiske na vladu kako bi se ime Isusa Krista uklonilo sa liste zabranjenih riječi. Razumijemo želju da se štite mladi listom besramnih riječi, ali zašto uključiti ime Krista? Što je tu besramno? Zabraniti ga je kršenje našeg prava za evangelizacijom i ranjava naše kršćanske osjećaje. Ako bi zabrana bila potvrđena, bila bi to uistinu crna strana za našu zemlju, još jedan čin diskriminacije prema kršćanima i otvoreno kršenje pakistanskog ustava. Nadamo se da će to vlada ispraviti“.

Organizacije za obranu ljudskih prava i sloboda građana kao „Bytes For All“ najavile su da će osporiti naredbu na sudu, ustvrdivši da ona „krši pravo na slobodu riječi i izražavanja“ , „upliće se u privatnost građana“ kao i da je „ne samo ugnjetavačka, hegemonijska, već i neustavna“. Telekomunikacijske vlasti su izjavile da je sloboda pakistanaca „podvrgnuta ograničenjima predviđenih zakonom, u interesu slave islama“.

Za Bitno.net priredio: Marijo Udina