Crkva

Institucije i udruge trebale bi tako same razvijati i primjenjivati specifične preventivne mjere. Uz dvije Crkve, sporazum su, među ostalima, do sada potpisale i neke udruge – primjerice Njemački olimpijski sportski savez, Udruga za prava radnika i Njemački savez mladih.

Povjerenik savezne vlade za pitanje zlostavljanja John William Rörig računa na dogovor s oko 20 organizacija. Istaknuo je pritom da su Njemačka biskupska konferencija i Evangelička crkva već 2010. započele u svoje strukture ugrađivati postojeće orijentacijske smjernice i mjere za prevenciju seksualnog nasilja nad djecom, kako bi ih poboljšale i dalje razvijale.

Sporazumom Crkve izražavaju svoju spremnost tijekom 2012. i 2013. godine podržavati i u svojim crkvenim strukturama provesti dvije nacionalne ankete povjerenstva savezne vlade. Katoličke biskupije, protestantske Crkve i zajednice, prema Rörigovim riječima, izvijestit će zatim o tome koje su preventivne i interventne postupke razvile glede seksualnog zlostavljanja te koje još planiraju provesti.

Prvo istraživanje, koji će se provoditi u vrtićima, učeničkim domovima, dječjim bolnicama, sportskim i omladinskim udrugama, kao i među organizatorima putovanja djece i mladeži, a vjerojatno i u školama, već je počelo početkom lipnja. O rezultatima ispitivanja raspravljat će se na okruglom stolu krajem godine. Drugo istraživanje započet će idućeg proljeća. (ika/bitno.net)