Na-festivalu-u-Spoletu-kardinal-Ravasi-odrzao-predavanje-o-bludnosti1

Na festivalu u Spoletu u subotu 7. srpnja kardinal Gianfranco Ravasi, pročelnik Papinskoga vijeća za kulturu, govorio je o bludnosti, smrtnom grijehu, rekavši da je Shakespeare u sonetu 126 opisao blaženost i gorčinu erotizma. Austrijski pisac Karl Kraus tvrdi da su mane i krjeposti rođaci, kao što su ugalj i dijamant jer im je ugljik zajednička osnova, a s pravom se dakle treba pitati po čemu se ljubav razlikuje od bluda – kazao je kardinal Ravasi.

Govoreći o ljudskoj spolnosti rekao je da ima uporište u simboličnom značenju. Čovjek za razliku od životinje pridaje spolnom odnosu mnogovrsne vrijednosti koje nadilaze sam spolni čin, a one su duhovne naravi. To ljudsko iskustvo podrazumijeva tri usklađene razine: biološku spolnost kao dar Božji, eros sa svojim prazninama koje osoba ispunja svojom kreativnošću, treća pak razina je u punini ljudske spolnosti, odnosno u ljubavi koja obuhvaća i preobražava prethodne razine, a očituje se u zajedništvu i uzajamnom darivanju. To je bez ikakvog stida vrlo dobro opisano u Bibliji, u Pjesmi nad pjesmama – ustvrdio je kardinal Ravasi.

Bludnost razbija sklad ljudske spolnosti a zaustavlja se na prvoj razini, odnosno na fizičkoj, tjelesnoj spolnosti.Valja istaknuti da ni druga razina ne izražava puninu spolnosti ako nije usmjerena prema punini ljubavi, slobodnom i uzajamnom darivanju muška i ženska. Ljubav je dakle radosno, slobodno i uzajamno darivanje koje u bogoštovnom i kreativnom činu priznaje vrijednost drugoga – ustvrdio je kardinal istaknuvši da bludnost slijedi drugačiju logiku.

Bludnost narušava sklad ljudske spolnosti, briše njezinu simboliku i opredmećuje ljudsku osobu. Bludnost slijedi logiku oslobođenja, izraženu u mitu ‘slobodno tijelo’. Ne priznaje dakle ni prirodna ni kulturološka ograničenja. Drugo pak obilježje bludnosti jest posjedovanje druge osobe; gomilaju se spolna iskustva misleći da se tako ostvaruje punina odnosa. To je površno shvaćanje, a posljedica je trgovina seksom – istaknuo je kardinal.

Bludnost se očituje – kako je rekao – i u spolnoj nezasitnosti, a posljedica je postupno smanjivanje spolne moći i želje, te zasitnost i strah. I spolna bestidnost pridonosi urušavanja sklada spolnosti, a ona se očituje u upornom pokazivanje fizičke i duhovne golotinje. Bludnost se također očituje i u raščlambi ljudske spolnosti, odnosno redukciji osobe, čemu je uvelike pridonijela psihoanaliza, premda se nikako ne može odobriti psihoanalitički integralizam koji je nametnuo Freud svojim shvaćanjem spolnosti i ljudske osobe, jer logika redukcije priječi globalnu analizu koja poštuje različitost i mnogovrsnost – ustvrdio je kardinal Ravasi.

Zaključujući predavanje kardinal je rekao da bludnost sakati uzlazna krila prema punoj i simboličnoj vrijednosti ljudske spolnosti, ističući da se samo istinska kršćanska teologija može suprotstaviti redukciji ljudske osobe. Biblija veli: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ih stvori, muško i žensko stvori ih.“ Zanimljivost biblijskog opisa jest u poistovjećivanju Božje slike sa spolnom bipolarnošću. Slika se dakle Božja objašnjava sa slikom muška i ženska. Znači li to da i Bog ima družicu – zapitao je kardinal dodajući: Bog ostaje transcendentan, ali plodnost se ljudske ljubavi, muža i žene, može usporediti božanskim stvoriteljskim činom, ona je vidljivi znak Boga stvoritelja i spasitelja – zaključio je kardinal Ravasi. (rv/bitno.net)