Asia Bibi

Uime predstavnika kršćana, muslimana, hindusa i sikha tajnik “Katoličkog vijeća za međureligijski dijalog i ekumenizam” Javaid William pozvao je da se donesu stroži propisi za istraživanje navodnih slučajeva uvreda vjere. Prijave bi smjeli zaprimati samo visoki policijski službenici. K tome zahtijevaju da se uz optužene u pritvor stave i prijavitelji. Postupci se trebaju voditi isključivo pred višim sudovima, a lažni prijavitelji moraju biti kažnjeni, kako bi se spriječile buduće zloporabe.

Prema riječima Jamesa Channana, voditelja dominikanskoga mirovnog centra u Lahoreu, tijekom posljednjih 10 godina u Pakistanu je 1170 osoba optuženo za bogohuljenje. Međunarodnu zajednicu pokrenula je osuda na smrt kršćanke Asije Bibi, koja u zatvoru još uvijek čeka rješavanje žalbe pred Vrhovnim sudom. U listopadu je pisala i papi Franji da je zaštiti, dok je papa Benedikt XVI. već ranije tražio njeno oslobađanje.

U Pakistanu se učestalo događaju napadi muslimana osobito na kršćane, koje optužuju za vrijeđanje islama. Početkom studenoga jedan kršćanski bračni par ubila je skupina muslimana, nakon što su se proširile glasine da su ovi oskvrnuli Kuran.

“U svjetlu najnovijih događaja revizija i poboljšanje paragrafa Zakona o blasfemiji žurno su potrebni, kako bi se uklonile sumnje i mržnja te da bi se spriječile sudske pogreške”, rekao je Channan.

IKA | Bitno.net