Kina

Sveti Otac potiče katolike u cijelomu svijetu da mole za Crkvu u Kini; tu, kao i drugdje – ističe Papa – Krist živi svoju muku. Zbog toga ti vjernici imaju pravo na našu molitvu, i potrebna im je naša molitva – napominje Sveti Otac što je potvrdio i u podnevnom je nagovoru prošle nedjelje, 20. svibnja.

U Pismu Katoličkoj crkvi u Kini, napisanomu 2007. godine, Sveti je Otac izrazio veliku radost zbog vjernosti kineskih katolika Kristu i Crkvi, ponekad i po cijenu velikoga trpljenja. Svjedočanstvo svoje vjernosti daju u uistinu teškim prilikama – ističe Sveti Otac, te od vjernikā traži razumijevanje i oprost, kada je to potrebno. Poziva ih na smjeran i konstruktivan dijalog s vlastima, kojima pak upućuje snažan apel za jamčenjem istinske vjerske slobode.

Osvrnuvši se u razgovoru za Radio Vatikan na značenje Dana molitve za Crkvu u Kini, pater Angelo Lazzarotto, misonar Papinske ustanove za vanjske misije i sinolog, istaknuo je da je zbog osjetljivoga i teškoga trenutka u kojemu se nalazi Crkva u Kini, vrlo važno da cijela katolička zajednica bude blizu braći i sestrama koji vjeruju u Isusa u toj dalekoj zemlji.

Znamo da komunistički režim – dodao je pater Lazzarotto – iako dopušta religije i – kako kažu – slobodu vjerovanja ili nevjerovanja, već 60 godina postavlja uistinu brojne teškoće. Zbog toga je, posebno za katolike, veliki problem očuvati, te i dalje štititi jedinstvo s općom Crkvom i sa Svetim Ocem, Petrovim nasljednikom. Kineske bi vlasti htjele imati Katoličku crkvu koja se u svojemu upravljanju ne bi trebala oslanjati na Rim, nego koja bi mogla sve učiniti unutar same sebe, sa svojim vlastima, i koju bi tako državne vlasti mogle nadzirati, i to posebno u izboru biskupa, što je u ovo vrijeme glavni problem – napomenuo je pater Lazzarotto.

Na novinarov upit kakva je budućnost Crkve u Kini, misionar je izrazio nadu te istaknuo da se moli kako bi ovaj trenutak teškoća, krize i trpljenja doveo do uskrsnuća, do novoga rasta, jer – kako je kazao – iako je Crkva povrijeđena, katolici su vjerni i žele ostati u jedinstvu s općom Crkvom. Znamo da je Bog svemoguć, ono što ne možemo mi učiniti, On može. A ja sam uvjeren da je ovo trenutak koji priprema za još veće širenje Crkve u Kini, a za dobro cijeloga svijeta – rekao je na kraju misionar pater Lazzarotto. (rv/bitno.net)