London

Duhovna obnova koju je predvodio dr. Tomislav Markić, biskupski vikar Zagrebačke nadbiskupije za laike i trajne đakone i ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, održana je u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu od 9. do 11. studenoga. U tri dana duhovne obnove sudjelovalo je preko dvije stotina sudionika u organizaciji voditelja Misije fra Ljubomira Šimunovića, člana Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita.

U razmatranjima je bilo govora o značenju Godine vjere i osobito nove evangelizacije. Podsjetivši na razloge proglašenja voditelj je pojasnio smisao Godine vjere istaknuvši kako je ona prije svega poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu kako bi se pomoglo onima koji vjeruju u Krista da svjesnije i snažnije prionu uz evanđelje. Rekao je i kako se vjera može mjeriti jedino ljubavlju te je stoga duhovna obnova održana pod geslom svetoga Pavla: “Vjera ljubavlju djelotvorna” (Gal 5,6). Sudionicima duhovne obnove dr. Markić je pojasnio kako je za vjeru važno poznavanje sadržaja vjere, milosni pristanak srca te konačno ispovijedanje i javno svjedočenje te vjere.

Govoreći o svjedočenju vjere rekao je kako se ono ponajviše sastoji u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, istaknuvši pri tom svjedočanstvo svetaca, osobito triju Terezija, one iz Kalkute, Lisieuxa i Avile. U društvu u kojem se stalno ističe “benefit”, potrebno je shvatiti da se “benefit vjere” sastoji u križu, koji tek po prihvaćanju donosi pobjedu.

Nova evangelizacija bila je tema zasebnog razmatranja u kojem je istaknuto kako je upravo ona povlašteni način svjedočenja vjere. Podsjetivši na riječi svetoga Pavla “Jao meni ako evanđelja ne navješćujem” (1Kor 9,16), voditelj je istaknuo kako se novost nove evangelizacije sastoji ponajprije u žaru, metodama i izrazima naviještanja.

Duhovna obnova završila je svečanim euharistijskim slavljem u nedjelju 11. studenoga u crkvi Presvetoga Srca u kojoj se nedjeljom okuplja hrvatska katolička zajednica. Prije mise predavanje o Drugom vatikanskom saboru održao je Vladimir Pavlinić, svjedok vremena i dobar poznavatelj prilika u kojima je Koncil održan. On je organizirao pokretanje tiskanog izdanja “Glasa Koncila” u rujnu 1963. i uređivao te prve poratne katoličke novine u prvih deset godina. Imajući posebno u vidu mlađu generaciju, od kojih su mnogi rođeni poslije Koncila, Pavlinić je najprije dao kratki pregled ekumenskih koncila i pobuda za njihovo sazivanje. U svoj povijesti Crkve koncili su, počevši od Nicejskog 325. do I Vatikanskog 1869. sazivani radi rješavanja neke krize u Crkvi, kao što su bile razne hereze, te se na koncilima osuđivalo krivovjerje i njihovi nosioci, i proglašavane su nove dogme. Predavač je zatim ocrtao opću atmosferu u vrijeme Pija XII, kada je u Crkvi prevladavao obrambeni duh od svijeta koji se ubrzano razvijao mimo i protiv Crkve i kršćanstva uopće, te se u Crkvi sve više utvrđivao duh osuđivanja svijeta. To se naglo promijenilo s izborom starca Giovannija Roncallija za Papu u listopadu 1958. On je odmah najavio neophodnost otvaranja Crkve svijetu, u smislu krilatica aggiornamento, čitanje znakova vremena i potrebe da se oblikuje Novo lice Crkve. Pavlinić je potom sažeo najzamašnije novosti koje je Koncil nakon četiri zasjedanja u tri godine donio, izražene u četiri velike konstitucije. Istaknuo je također sudioništvo u raspravama napose hrvatskih biskupa iz Jugoslavije. Zaključio je kratkim prikazom pokretanja “Glasa Koncila” i njegova udjela u oblikovanju koncilske svijesti i obnove crkvenoga života u našim krajevima.

U nedjelju je na duhovnoj obnovi sudjelovao i novi veleposlanik Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu dr. Ivan Gredešić kojega je voditelj Misije fra Ljubomir posebno pozdravio te mu nakon misnog slavlja pružio priliku da se obrati nazočnim vjernicima, koji su najvećim dijelom državljani Republike Hrvatske.

Duhovna obnova i Godišnji skup Hrvatske katoličke misije London u godini vjere bio je dragocjena prigoda za rast u zajedništvu te jedine hrvatske katoličke zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu. (ika/bitno.net)

Foto: Shutterstock.com