Budući da je godina posvećenog života, sudionici tribina bit će redovnici koji rade s mladima: fra. Ivan Matić, pater Ike Mandurić i don Ivan Šibalić. Uz rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željka Tanjića na tribinama će nastupiti psihijatar Dalibor Karlović i svećenik, psiholog i psihoterapeut Josip Bošnjaković.

„Želja nam da je da kod studenata produbimo svijest i da ih ponukamo da i sami promišljaju tijekom korizme, a i uopće, važne teme njihova života, a napose vjerničkog, duhovnog života. Cilj nam je da ih zainteresiramo, ali da im damo neka pozitivna usmjerenja“, poručuje rektor Tanjić uz dobrodošlicu na HKS svima onima koji budu posjetili tribine.

Tribine se održavaju četvrtkom u 12 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dvorana„Blaženi Alojzije kard. Stepinac“.

Raspored tribina:

5. ožujka 2015.

Tema: Grijeh i krivnja –  prof. dr. sc. Željko Tanjić i prof. dr. sc. Dalibor Karlović

12. ožujka 2015.

Tema: Duhovnost – fra Ivan Matić i p. Ike Mandurić

26. ožujka 2015.

Tema: Pomirenje – don Ivan Šibalić i dr. sc. Josip Bošnjaković

HKS | Bitno.net