Glad

Nakon što je papa Benedikt XVI. protekle nedjelje pozvao vjernike na molitvu i pothvate kako ne bi nikada nikome nedostajalo kruha potrebnog za dostojan život te istaknuo kako treba neravnopravnosti uništavati ne nasiljem, već zajedničkim snošenjem odgovornosti i ljubavlju, državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone u članku u poluslužbenome vatikanskom dnevniku Osservatore Romano istaknuo je kako je problem gladi u svijetu jedan od najzabrinjavajućih pitanja našeg vremena. “Kršćani ne smiju ostati ravnodušni pred tim problemima”, ističe kardinal.

“Napredak je dostigao nepredviđena i nezamisliva dostignuća, ali je iza sebe ostavio u bijedi ogroman broj ljudi”, istaknuo je kardinal. “Istrijebiti glad u svijetu u razdoblju globalizacije mora postati cilj koji valja slijediti da bi se očuvalo mir i stabilnost na planetu. To mora biti etički imperativ opće Crkve u njezinom proširenom i kapilarnom karitativnom djelovanju u svijetu. Na prvoj se crti nalaze širokogrudni misionari, koji ne oklijevaju proliti i vlastitu krv za siromahe.” Kardinal Bertone izražava solidarnost Crkve s evangelizatorskim pothvatima koji prema uputama svog utemeljitelja potiču savjesti na suradnju i podjelu odgovornosti. “Ako se kao pojedinci osjećamo premalenima i slabima za rješavanje tog ogromnog društvenog problema, nastojimo se ujediniti kao po mjesnim zajednicama u pothvate sveopće Crkve”, preporučuje Papin državni tajnik, navodeći kako ne smijemo nikada oklijevati podijeliti pet kruhova i dvije ribe s drugima. “Budimo širokogrudni kako bi se Božja ruka protegla još širokogrudnije i providonosnije na najbjednije”, poručuje kardinal.

I gospodarska kriza, koja zahvaća sve šira područja, zabrinjava Crkvu. Papa je, osvrćući se prošle nedjelje na slučaj velike tvornice u Italiji, pozvao vjernike i društvene ustanove da pokažu svijest odgovornosti te poduzmu potrebne korake da bi se pronašla ravnopravna rješenja tog pitanja, zaštitilo pravo na zdravlje i rad. Predstavnici europskih vjerskih zajednica traže od Pape “jaku riječ, koja će obvezati sve” u ovom teškom razdoblju koje proživljava Stari kontinent. Vijeće biskupskih konferencija Europske unije i Ekumensko vijeće Crkava zajedno s njemačkim evangeličkim Crkvama i njemačkim biskupima izdali su zajedničko priopćenje, tvrdeći da je stanje vrlo teško. Međutim, javnost nije još uvijek svjesna dramatičnih posljedica koje bi mogle iz toga proizaći. U svojim analitičkim pojašnjenjima vlade prikrivaju političko, odnosno stvarno simboličko i moralno značenje te krize. U pitanju je, navodi se u priopćenju, gospodarski sustav koji se temelji na bitnim slobodama i stoljetnim dostignućima. U dokumentu se govori i o uskoj povezanosti Crkve, odgoja i kulture u Europi kao i o integraciji. Gospodarskom krizom pozabavili su se i mladi katolički intelektualci na skupu međunarodnog pokreta Pax Romana, koji sutra završava u Beču. (ika/bitno.net)