Belfast

Irsko društvo postaje vjerski sve raznolikije. Prema najnovijim podacima Nacionalnog zavoda za statistiku, sa sjedištem u Dublinu, udio katolika u ukupnom broju stanovnika u posljednje vrijeme pao je na povijesno najnižih 84 posto. Prema pisanju irskih medija od 19. listopada, prije 50 godina oko 95 posto Iraca izjašnjavalo se katolicima. U apsolutnim brojkama, uslijed općeg porasta broja stanovnika, sada u Irskoj ipak ima više katolika nego ikada prije, njih oko 3,86 milijuna.

Druga najbrojnija skupina, koja se na popisu stanovništva izjasnila da nema vjere, ateisti su i nereligiozne osobe, a ima ih oko 277.000, što predstavlja povećanje od 400 posto od 1991. godine.

Za razliku od katolika, druge vjerske zajednice su se povećale. Tako se u proteklih deset godina udvostručio broj muslimana u Irskoj i porastao na 49.000. I Anglikanska crkva u Irskoj brojnija je u odnosu na 2006. za više od 6 posto i sada ima oko 129.000 vjernika. (ika/bitno.net)

Foto: www.vaticaninsider.com