Krešimir Planinić, član Upravnog odbora U ime obitelji, ističe: „Odlučili smo dati svoj doprinos postupku ocjene suglasnosti tzv. Zakona o pobačaju tako da smo zatražili da se naš Prijedlog doda postojećem Prijedlogu ocjene ustavnosti, koji datira iz 1991. godine.“

Navode da Ustavni sud Republike Hrvatske treba znati za pravne i druge činjenice koje su se promijenile u posljednjih 25 godina i na temelju potpune pravne i životne argumentacije donijeti odluku.

U Udruzi naglašavaju da je „pravo na pobačaj“ projekcija individualnih želja u društveni poredak, što predstavlja krivo poimanje ljudskih prava i otvara opasno područje pretvaranja bilo kojih želja u individualne slobode i prava. Ističu da je i sam Europski sud za ljudska prava prihvatio u više presuda da život ima značenje javnog, a ne samo privatnog interesa.

Marija Junković, članica pravnog tima U ime obitelji navodi da tzv. Zakon o pobačaju nije u skladu s Ustavom RH jer taj isti Ustav jasno propisuje da “svako ljudsko biće ima pravo na život”, a „ljudsko biće“ obuhvaća nerođenog i rođenog čovjeka.

Ne postoji pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece, koje je bilo sadržano u prijašnjem komunističkom Ustavu SFRJ i Ustavu SRH. Iz prakse Europskog suda za ljudska prava jasno proizlazi da se rasprave o pobačaju vode na potpuno pogrešnim temeljima te da „jedini ispravni odnos jest promatranje prava na život majke u odnosu na pravo na život nerođenog djeteta. Stoga, isključivo kada je ugroženo pravo na život i zdravlje majke, opravdano je stavljati u ravnotežu pravo majke u odnosu na pravo na život nerođenog djeteta“, rekla je Junković.

Da se pobačaj ne može smatrati mjerom zdravstvene zaštite jer se njime ne postiže niti jedna od svrha zdravstvene zaštite navedenih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, prema kojem se istovremeno pacijentom smatra nerođeno dijete, dodala je Kristina Bakula, članica pravnog tima U ime obitelji, te zaključila: „Kako ljudska prava proizlaze iz same prirode bića, a ne iz sposobnosti da se čovjek ponaša na određeni način ili ovisno o stupnju njegova razvoja, nerođena djeca imaju ljudska prava neovisno o svojoj dobi.“

Bitno.net