Pavlini (Red sv. Pavla Prvog Pustinjaka) su pustinjački red koji je nastao u XIII. st. u Mađarskoj i Hrvatskoj, okupljanjem raspršenih pustinjaka u redovničku zajednicu. Red se ubrzo proširio čitavom srednjom Europom. Car Josip II. ukinuo je red 1786. g. na području Austro-Ugarske. Tada su ugašeni i svi samostani u Hrvatskoj. Red je preživio u dva samostana izvan Austro-Ugarske, u današnjoj Poljskoj. Odatle je i počela obnova reda. 1972. g. pavlini se vraćaju u Hrvatsku, u svoj stari samostan Kamensko, kod Karlovca.

Danas su u Hrvatskoj tri samostana, ujedinjeni u Hrvatsku pavlinsku provinciju. Geslo pavlina je: Sam sa samim Bogom! (Solus cum Deo solo!) Na internetskoj stranici će objavljivati novosti iz samostana i provincije, a i također članke vezane uz monašku duhovnost. Stranica se nalazi na adresi pavlini.com.hr.