“Slobodno izabrani vjerski odgoj u ustanovama predškolskog odgoja te slobodno izabrana nastava vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovnim i srednjim školama, prema jednoglasnoj ocjeni Ustavnog suda nisu nesuglasni s Ustavom”, prenosi Večernji list presudu Ustavnog suda.

Riječ je o odlukama nakon prijedloga za ocjenu odredbe Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a koje su podnijeli Ivan Dušan iz Pazina i Ivan Vanja Lopušinsky iz Splita.

Večernji prenosi kako je Sud pojasnio da “iako u članku 41. Ustava piše da su vjerske zajednice odvojene od države, ta odvojenost nije apsolutna jer treba čitati i stavak 2. prema kojem vjerske zajednice u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države”.

“Ustavni sud upućuje i na stajališta Europskog suda za ljudska prava u predmetu Savez crkava “Riječ života” i ostali protiv Hrvatske”, nastavlja Večernji.

“Prema njima pravo na iskazivanje vjere poučavanjem zajamčeno člankom 9. stavkom 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava ‘ne ide tako daleko da bi za sobom povlačilo obvezu država da dozvole vjeronauk u javnim školama ili predškolskim ustanovama”’ ali i da vjeronauk predstavlja izražavanje vjere pa njegovo održavanje u školama i predškolskim ustanovama predstavlja dodatno pravo koje spada u širi opseg članka 9. Konvencije, koje je ‘država dragovoljno odlučila osigurati’.

Bitno.net