1

Građanska inicijativa “U ime obitelji” uputila je pismo predsjedniku Republike Hrvatske te ga je zamolila da jasno iskaže stav prema svim državnim tijelima i javnosti o potrebi određivanja roka za provjeru potpisa i zatraži vremensko određenje razumnog roka za donošenje odluke o raspisivanju referenduma od strane Hrvatskog sabora. Pismo donosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine predsjedniče Josipović,

nesumnjivo ste upoznati da je Građanska inicijativa „U ime obitelji“ 14. lipnja 2013. predala Zahtjev za raspisivanje referenduma Hrvatskom saboru s referendumskim pitanjem: „Jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?”, nakon što je prikupljeno 749 316 potpisa građana, odnosno birača Republike Hrvatske.

Potaknuti Vašom nedavnom izjavom u javnosti, u jednom drugom slučaju, da se zalažete za poštivanje Ustava i zakona RH te djelovanje građana Republike Hrvatske kroz sustav, željeli bismo skrenuti pozornost na potrebu Vašeg zalaganja za provedbu neposredne demokracije u referendumskom postupanju Građanske inicijative „U ime obitelji“.

U posljednja gotovo četiri mjeseca izražavanja građana, koristeći isključivo Ustav RH i zakone kao „alate“ u promicanju neposredne demokracije, a sve da bi birači ove zemlje sudjelovali u osobnom sudjelovanju obnašanja vlasti kako to predviđa Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave te Ustav RH, nismo naišli na podršku trenutačnih predstavnika javne vlasti. Upravo suprotno, nebrojene izjave obnašatelja javnih dužnosti s unaprijed sadržajno iskazanim protivljenjem provedbi ustavnih i zakonskih odredbi koje reguliraju referendum, daju nam za pravo promišljati kako su načelo zakonitosti, vladavina prava i demokracija samo ukrasi u govoru mnogih sadašnjih predstavnika javne vlasti, bez želje za stvarnom primjenom.

Vremensko odgađanje referenduma, što podrazumijeva neodređivanje roka od strane državnih tijela kad će službeno biti dovršena  provedba provjere prikupljenih potpisa birača i u kojem roku će Hrvatski sabor donijeti odluku o raspisivanju državnog referenduma prema Zahtjevu Organizacijskog odbora Građanske inicijative „U ime obitelji“, zasigurno održava do sada viđene kontinuirane povrede načela demokracije u ovom slučaju, a poznato je da Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, čija je potpisnica i Republika Hrvatska, predviđa načelo demokracije kao jedno od temeljnih obilježja europskog javnog poretka ustanovljenog Konvencijom.

Kako je Vama, kao predsjedniku, prema odredbama Ustava RH (čl. 94. st. 2.), povjerena briga za redovito i usklađeno djelovanje državne vlasti, zamolili bismo Vas da jasno iskažete stav prema svim državnim tijelima i javnosti o potrebi određivanja roka za provjeru potpisa i zatražite vremensko određenje razumnog roka za donošenje odluke o raspisivanju referenduma od strane Hrvatskog sabora.

S poštovanjem,

za Organizacijski odbor

Građanske inicijative „U ime obitelji“

Željka Markić, dr. med.