Naravno da treba omogućiti da u vrijeme kada neka djeca, koja pripadaju Katoličkoj crkvi imaju katolički vjeronauk, židovska djeca židovski vjeronauk, djeca muslimana svoj. Kao vjernik, želim da moja djeca rastu u vjeri, da budu vjerski poučena, da imaju to znanje, jer je to znanje bitno – kaže rabin dr. Kotel Da Don.

Rabin

U međureligijskoj emisiji Hrvatskoga katoličkog radija „Snaga dijaloga“, dr. Kotel Da Don, rabin Židovske zajednice Bet Israel, komentirao je model konfesionalnog vjeronauka u školama.

Podržao je pravo svakog djeteta na učenje o svojoj vjeri. No, primijetio je da je vjeronauk dobio negativne konotacije: „Ali, kad netko pripada određenoj vjeri, ne vidim razlog da se tu djecu ne poučava o vjeri, da uče o tome u školi. Naravno da treba omogućiti da u vrijeme kada neka djeca, koja pripadaju Katoličkoj crkvi imaju katolički vjeronauk, židovska djeca židovski vjeronauk, djeca muslimana svoj. Kao vjernik, želim da moja djeca rastu u vjeri, da budu vjerski poučena, da imaju to znanje, jer je to znanje bitno. Ako netko hoće bit ateist neka bude, ali ne da bude ateist iz neznanja. Meni se čini da treba biti vjernik ili ateist iz znanja. Jer od neznanja možeš biti svašta“, smatra rabin Da Don.

Ujedno ističe važnost obiteljskog odgoja u vjeri: „Ljudi moraju shvatiti da čovjek ne postaje religiozan u školi, nego prvenstveno u obiteljskom domu. Ondje se pridonosi njegovoj religioznosti, pa zato nije opravdan strah od učenja o vjeri u školi. I ja sam za to da bi židovska djeca trebala učiti svoju baštinu, kršćanska svoju, i ne bih to odvojio i zabranio. Iako je bilo puno onih koji su htjeli zabraniti vjeronauk, ja osobno sam bio uvijek za vjeronauk, jer mislim da ljudi trebaju biti upoznati i saznati svoju baštinu.“

Govorio je i o članovima Bet Israela koji su i religiozni i nereligiozni Židovi. Rabin Da Don kaže da je njihova suradnja moguća i stvarna, a u svemu je važno poštovanje, ne tolerancija: „Tolerancija znači trpljenje, a mi želimo poštovanje.“

Što se tiče suradnje s drugim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj, dr. Kotel Da Don kaže s mnogim duhovnim vođama u našoj zemlji ima prijateljski odnos te kaže da može biti zadovoljan što se tiče dijaloga među vjerskim zajednicama. Za odnos muslimana i židova želi da se nađe razina poštovanja kakva postoji u Hrvatskoj, jer tada ne bismo govorili o mržnji i ratu kakve vidimo na Bliskom Istoku.

Židovska vjerska zajednica Bet Israel potpisala je prije tri godine Ugovor s Republikom Hrvatskom. Sličan ugovor potpisale su i ostale vjerske zajednice. Jedan od razloga bilo je i financiranje osnovne škole. Naime, Židovska vjerska zajednica Bet Israel osnivač je Osnovne škole Lauder-Hugo Kon. To je privatna škola s pravom javnosti. Nudi vrhunski program prema dopuštenju Ministarstva obrazovanja i športa, te niz dodatnih aktivnosti za djecu koja mogu biti u školi od 8 sati u jutro do 17 sati, što posebno cijene roditelji. Pohađaju je djeca i Židova i nežidova, u jednakom omjeru. „Nažalost, iako smo potpisali Ugovor, iako nam je bilo rečeno da će krenuti financiranje, to nije bilo tako“ ističe dr. Da Don.

„Škola je po pitanju financija bila diskriminirana“, tvrdi i nastavlja: „Tek prije godinu dana ušli smo u program financiranja od strane ministarstva, i to na manje od pola djelatnika što nam je bio veliki problem jer su nam se nakupili dugovi. Prije nekoliko mjeseci smo bili kod novog ministra Jovanovića koji je obećao da će ispraviti ovu nepravdu, da naša židovska škola nije bila financirana u potpunosti kao sve ostale škole čiji su osnivači vjerske zajednice. Ovih dana se upravo to događa i nama je drago, i ja osobno želi zahvaliti ministru Jovanoviću da je krenuo u rješavanje ovog, nama bolnog problema“ ističe dr. Da Don.

Osnovna škola Lauder – Hugo Kon prije tri mjeseca preselila je na novu lokaciju u centru grada Zagreba, Trg kralja Petra Svačića 6.

Laudato.hr